Rugpjūčio 19 d.

Raktažodžiai:

Choro studijos koncertas Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje.
Pradžia 21.00 val.

Rugpjūčio 15 d.

Raktažodžiai:

Švęsime Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmę:
Molėtų bažnyčioje 10.00 val. ir 18.00 val.
Videniškių bažnyčioje 12.00 val.
Stirnių bažnyčioje 13.30 val.

Šią dieną yra šventinami šių metų derliaus vaisiai ir žolynai.
Ši šventė katalikams yra privaloma.

Kvietimas vykti į Pivašiūnus

Rugpjūčio 22 d. (antradienį) Švč. Mergelės Marijos Karalienės liturginis minėjimas
Gyvojo Rožinio, kitų maldos grupių ir Molėtų dekanato diena Pivašiūnuose.

Norinčius važiuoti į atlaidus, iki rugpjūčio 16 d. kviečiu registruotis telefonu 8 601 31031.

Liepos 2 d.

Švęsime titulinius šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaidus.
Atlaidų šv. Mišioms (10.30 val.) vadovaus kunigas teologijos mokslų daktaras Andrius Narbekovas.
Prieš šv. Mišias vyks Eucharistinė procesija.

Birželio 22 d.

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio 150 metų gimimo sukakties šventimas Alantoje.

Birželio 14 d.

Pal. Teofiliaus Matulionio 150-ųjų gimimo metinių minėjimas Kaišiadorių katedroje.

Birželio 11 d.

Raktažodžiai:

Kviečiame į knygos "Palaimintasis Jurgis Matulaitis štrichai portretui" pristatymą. 
Autorė sesuo Viktorija Plečkaitytė MVS
Molėtų šv. Petro ir Povilo bažnyčioje po 8.30 val. ir 10.30 val. šv. Mišių
Videniškių šv. Lauryno bažnyčioje po 12.00 val. šv. Mišių
Stirnių šv. Jono Krikštytojo Nukankinimo bažnyčioje po 13.30 val. šv. Mišių

Bus galimybė įsigyti knygą.

Birželio 1 d.

Raktažodžiai:

Molėtų parapijos klebonas mons. Kęstutis Kazlauskas kartu su kurso draugais minės
37-ąją kunigystės sukaktį. 
Molėtų bažnyčioje 18.00 val. bus švenčiama Eucharistija, dėkojant už kunigystės dovaną.

Adoracija

Raktažodžiai:

Gegužės 27 d. visą dieną nuo rytinių iki vakarinių šv. Mišių vyks Švč. Sakramento adoracija.
Nuo birželio mėnesio Švč. Sakramento adoracija vyks kiekvieną penktadienį
nuo 17.00 val. iki 18.00 val.

Gegužės 13 d.

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio 150 metų gimimo sukakties minėjimas
Labanoro Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčioje.
 
Kviečiame į Gyvojo Rožinio draugijos Molėtų dekanato šventę ir knygos „Teofilius Matulionis. Laiškai“ pristatymą.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4