Kalėdų laiko pamaldos

Gruodžio 24 d. šv. Kūčios
Kūčių ryto šv. Mišios 10.00 val.
Piemenėlių šv. Mišios 21.00 val.

Gruodžio 25 d. Kristaus gimimas - šv. Kalėdos
Šv. Mišios 9.00 val. 

Gruodžio 26 d. šv. Stepono šventė
Šv. Mišios 10.00 val. ir 18.00 val.

Sausio 1 d. Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja
Šv. Mišios 8.30 val. ir 10.30 val.

Sausio 6 d. Kristaus Apsireiškimas (Trys Karaliai)
Šv. Mišios 10.00 val. ir 18.00 val.

Gruodžio 17 d.

Adventinės susitaikinimo pamaldos.
17.00 val. išpažinčių klausymas
18.00 val. šv. Mišios

Paaukok stokojančiam - parsinešk šviesos

Molėtų parapijos Caritas kviečia prisidėti prie tradicine tapusios Lietuvos Caritas organizuojamos vargstančiųjų paramos akcijos "Gerumas mus vienija" Iki pat šv. Kalėdų Molėtų bažnyčioje, prieš ir po šv. Mišių, budės Caritas moterys ir priims Jūsų piniginę auką bei įteiks Jums simbolinę Caritas žvakutę, kaip pagalbos vienas kitam simbolį.

Jėzaus gimimo belaukiant

Molėtų dekanato Caritas, Gyvojo Rožinio draugija ir katechetai kviečia į advento rekolekcijas,
kurios vyks gruodžio 10 d. (šeštadienį) Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje.

Advokatūros akcija

Nuo pirmadienio (lapkričio 28 d.) prasideda akcija, kurios metu žmonės gali gauti nemokamą advokato konsultaciją. Akcija tęsis iki gruodžio 09 d.

Registruotis telefonu 8 612 59170

Lapkričio 20 d.

Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje švęsime
Aušros Vartų Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidus. 
Eucharistinė procesija 10.30 val.

Lapkričio 5 d.

Molėtų bažnyčioje vyks XXI-ojo Sakralinės muzikos festivalio "Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis" koncertas "Malda".
Pradžia 18.30 val.

Lapkričio 2 d.

Vėlinės - mirusiųjų paminėjimo diena. Šv. Mišios Molėtų bažnyčioje - 8.30, 10.30 ir 18.00 val.
Procesija į naująsias Molėtų kapines vyks 16.00 val.

Žvakės bus šventinamos po kiekvienų šv. Mišių.

Visą Vėlinių aštuondienį melsimės už mirusiuosius.

Lapkričio 1 d.

Visų Šventųjų iškilmė (šventė visiems katalikams privaloma) - šv. Mišios Molėtų bažnyčioje 8.30, 10.30 ir 18.00 val.
Procesija į senąsias Molėtų kapines vyks 17.00 val.

Žvakės bus šventinamos po kiekvienų šv. Mišių.

Spalio 7 d.

Bažnyčia mini Švč. Mergelę Mariją Rožinio Karalienę. Ši šventė vadinama Marijos Rožančinės vardu.

Spalio 7 d., penktadienį, 18 val., Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios už visus Gyvojo Rožinio kalbėtojus, dvasios tėvus, koordinatorius, vadovus, geradarius ir rėmėjus bei už visas dekanato parapijas.

Prieš šv. Mišias, 17.15 val., bus meldžiamasi Rožinio malda su šv. Jono Pauliaus II Rožančiumi, kurį mūsų bažnyčiai padovanojo vyskupas Juozas Matulaitis.

Kviečiame visus gausiai dalyvauti.

Molėtų dekanas mons. Kęstutis Kazlauskas
Molėtų dekanato Gyvojo Rožinio draugijos koordinatorė
Aušrinė Andreikėnienė

Surinkti turinį
web sprendimas c-4