Liepos 3 d.

Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje švęsime titulinius atlaidus.
Šv. Mišios sekmadienio tvarka. 10.30 val. vyks Eucharistinė procesija.

Birželio 26 d.

Šv. Jono Krikštytojo gimimo atlaidai Stirnių bažnyčioje.
Šv. Mišios 13.30 val.

Švč. Jėzaus Širdies atlaidai

Raktažodžiai:

Birželio 24-26 d. Videniškių šv. Lauryno bažnyčioje bus švenčiami Švč. Jėzaus Širdies atlaidai.
Šv. Mišios 12.00 val.

Gedulo ir vilties diena

Birželio 14 d. minima Gedulo ir vilties diena.
Šv. Mišios 18.00 val.

Birželio 12 d.

Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje švenčiame šv. Antano Paduviečio atlaidus.
Šv. Mišios 8.30 val. ir 10.30 val.

Parama Ukrainos žmonėms

Raktažodžiai:

Birželio 6-8 dienomis Lietuvos Caritas skelbia daiktų rinkimo akciją Ukrainos žmonėms.
Molėtų parapijos namuose (Šv. Jono Pauliaus II g. 2) Jūsų aukojami daiktai bei maisto produktai bus priimami nuo 15 iki 17 val.

Birželio 14 d.

Pal. Teofiliaus Matulionio beatifikacijos penktųjų metinių šventė Kaišiadorių katedroje.

Birželio 1 d.

Raktažodžiai:

Molėtų parapijos klebonas monsinjoras Kęstutis Kazlauskas minės 36-ąją kunigystės sukaktį.
18.00 val. šv. Mišias kartu su parapijiečiais švęs kunigai svečiai - klebono kurso draugai.

Gegužės 28 d.

Raktažodžiai:

Švenčiausio Sakramento adoracija Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje
vyks nuo 11.30 val. iki vakarinių šv. Mišių (18.00 val.).

Gegužės 22 d.

Raktažodžiai:

Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje šv. Mišių metu (10.30 val.) giedos
Vilniaus arkikatedros bazilikos kamerinis choras.

Choro meno vadovas ir dirigentas Remigijus Songaila
Chormeisterė Eglė Ganusauskienė
Vargonininkė Kristina Karpuk

Surinkti turinį
web sprendimas c-4