Vasario 19 d.

Raktažodžiai:

Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje 10.30 val. šv. Mišių metu giedos Lietuvos mokslų akademijos choras. Po šv. Mišių vyks A. Šlamaitės knygos "Antanas Juknevičius: ryškiausi gyvenimo ir veiklos bruožai" pristatymas ir minėto choro koncertas.

Vasario 16 d.

Lietuvos valstybės atkūrimo dieną šv. Mišių auka už Lietuvos valstybę 10.30 val.

Vasario 5 d.

Raktažodžiai:

Šv. Agota, mergelė kankinė (laiminama duona ir vanduo).
Šv. Mišios sekmadienio tvarka 8.30 val. ir 10.30 val.

Vasario 2 d.

Raktažodžiai:

Kristaus Paaukojimas (Grabnyčios).
Šv. Mišios 10.00 val. ir 18.00 val. (laiminamos žvakės).

Sausio 12 d.

Laisvės gynėjų dienai atminti šv. Mišios 18.00 val. ir moterų choro "Viva" sakralinės muzikos koncertas Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje.

Kviečiame prisidėti prie paramos Ukrainai

Raktažodžiai:

Molėtai jungiasi prie paramos Ukrainai ir kviečia gaminti apkasų žvakes ukrainiečių kariams.

Kviečiame visus, galinčius nupirkti ar namuose turinčius vaško, parafino žvakių likučių, metalinių skardinių, juos atnešti į mūsų bažnyčią, kur jūsų patogumui stovės dėžės, skirtos šioms priemonėms sudėti.  
Priemones rinksime nuo sausio 8 d. iki 13 d. Vėliau surinktos priemonės bus nuvežtos į Molėtų krašto muziejų, kur savanoriai iš surinktų priemonių gamins žvakes.

Gruodžio 31 d.

Raktažodžiai:

10.00 val. šv. Mišios
18.00 val. padėkos pamaldos už 2022 metus

Kalėdų laiko pamaldos

Gruodžio 24 d. šv. Kūčios
Kūčių ryto šv. Mišios 10.00 val.
Piemenėlių šv. Mišios 21.00 val.

Gruodžio 25 d. Kristaus gimimas - šv. Kalėdos
Šv. Mišios 9.00 val. 

Gruodžio 26 d. šv. Stepono šventė
Šv. Mišios 10.00 val. ir 18.00 val.

Sausio 1 d. Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja
Šv. Mišios 8.30 val. ir 10.30 val.

Sausio 6 d. Kristaus Apsireiškimas (Trys Karaliai)
Šv. Mišios 10.00 val. ir 18.00 val.

Gruodžio 17 d.

Adventinės susitaikinimo pamaldos.
17.00 val. išpažinčių klausymas
18.00 val. šv. Mišios

Paaukok stokojančiam - parsinešk šviesos

Molėtų parapijos Caritas kviečia prisidėti prie tradicine tapusios Lietuvos Caritas organizuojamos vargstančiųjų paramos akcijos "Gerumas mus vienija" Iki pat šv. Kalėdų Molėtų bažnyčioje, prieš ir po šv. Mišių, budės Caritas moterys ir priims Jūsų piniginę auką bei įteiks Jums simbolinę Caritas žvakutę, kaip pagalbos vienas kitam simbolį.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4