Rugsėjo 8 d.

Švč. Mergelės Marijos gimimo iškilmė Labanoro bažnyčioje.
Iškilmei vadovaus kun. prof. hab. teol. dr. Andrius Narbekovas.

Pradžia 12 val.

Ligonių lankymas

Primename, jog kiekvieno mėnesio pirmąjį ketvirtadienį 15 val. kunigai lanko ligonius Molėtų ligoninėje, teikia Atgailos ir Ligonių sakramentus bei aukoja šv. Mišias ligoninės koplyčioje.

Artimiausiu metu ligoniai bus lankomi rugsėjo 5 d.

Rugsėjo 2 d.

Pradedant naujuosius mokslo metus Molėtų bažnyčioje 9 val. bus aukojamos šv. Mišios už mokyklų bendruomenes.

Videniškių bažnyčioje šv. Mišios 10 val.

Rugpjūčio 25 d.

Raktažodžiai:

Tituliniai šv. Jono Krikštytojo Nukankinimo atlaidai Stirniuose (13 val.).
Šv. Mišioms ir eucharistinei procesijai vadovaus bei homiliją sakys
Vilniaus šv. Arkangelo Rapolo parapijos klebonas Arūnas Kesilis.
Iškilmių metu giedos Balninkų parapijos choras.

Po šv. Mišių vyks koncertas ir agapė.

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmė (Žolinė)

Raktažodžiai:

Rugpjūčio 15 d. (ketvirtadienį) švęsime Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmę.
Šv. Mišios Molėtų bažnyčioje 10 val. ir 19 val.

Rugpjūčio 14-22 d. Pivašiūnuose vyks Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų atlaidai.

Rugpjūčio 16 d. (penktadienį) Molėtų dekanato diena Pivašiūnuose.
Šv. Mišios Molėtų bažnyčioje tik 19 val.

Rugpjūčio 19 d. ir 22 d. organizuojama kelionė autobusu į Pivašiūnų Žolinės didžiuosius atlaidus.
Norinčius vykti prašome registruotis zakristijoje.

Rugpjūčio 11 d.

Raktažodžiai:

Šv. Mišios 9 val.

11 val. šv. Mišių nebus, nes kunigai išvyksta į titulinius šv. Lauryno atlaidus Videniškiuose.

Naujas vikaras

Raktažodžiai:

Kaišiadorių vyskupo sprendimu kunigas Egidijus Kazlauskas paskirtas Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos vikaru. Dabar parapijos klebonui talkins du vikarai.

Birželio 30 d.

Raktažodžiai:

Tituliniai Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios atlaidai (11 val.).

Birželio 16 d.

Švęsime šv. Antano Paduviečio atlaidus Molėtų bažnyčioje.

Atvyks Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas ir teiks Sutvirtinimo sakramentą (11 val.).

Birželio 2 d.

Kartu su viso pasaulio tikinčiųjų bendruomenėmis Molėtų parapijos tikintieji kviečiami tuo pačiu metu jungtis į bendrą maldą, dalyvaujant vienos valandos trukmės Švč. Sakramento adoracijoje tema
"Vienas Viešpats, vienas tikėjimas".

Švč. Sakramento adoracijos Molėtų bažnyčioje pradžia 18 val.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4