Parapijos lankymas

Raktažodžiai:

Ateinančią savaitę (sausio 21-26 d.) kunigas lankys Ąžuolų gatvės gyventojus.

Sausio 16 d.

Raktažodžiai:

Šv. Jono kongregacijos tėvas Antanas CSJ misijos "Vilties vaikai" metu lankysis Molėtų bažnyčioje.

Susitikimo su tėvu Antanu programa:

10 val. katechezė
11 val. Švč. Sakramento adoracija
12 val. šv. Mišios

Sausio 13 d.

Raktažodžiai:

Laisvės gynėjų dienos minėjimas.

Šv. Mišios 11 val. Po šv. Mišių vyks koncertas, kuriame dalyvaus Molėtų kultūros centro ir
Menų mokyklos kolektyvai.

Mišių laikas

Raktažodžiai:

Gruodžio 31 d.
18 val. Padėkos Mišios už 2012 metus.

Sausio 1 d.
Šv. Mišios 10 val. - minėsime Švč. Mergelę Mariją Dievo Gimdytoją.

Gruodžio 30 d.

Raktažodžiai:

Molėtų bažnyčioje vargonuos Aleksandras Isakovas.

Koncerto programoje:

J. Pachelbel, J. S. Bach, C. Franck, M. Reger, M. Dupre, F. Mendelssohn-Bartholdy kūriniai.

Pradžia 12 val.

Kaišiadorių vyskupo sveikinimas šv. Kalėdų proga

Raktažodžiai:

Aš skelbiu jums didį džiaugsmą: šiandien jums gimė Išganytojas – Viešpats Mesijas. (Lk 2, 10-11)

Brangūs broliai seserys,

Nuoširdžiai sveikinu jus, švenčiančius Jėzaus Kristaus gimimo šventę – Kalėdas. Mes visi, drauge su tikėjimo broliais ir seserimis visame pasaulyje ateiname susitikti su gimusiu Jėzumi. Įvykis Betliejaus tvartelyje jau talpina savyje visa, apie ką vėliau pasakos evangelija, - žmogaus išgelbėjimo istoriją. Talpina kartu savyje mūsų gyvenimą, pasakoja apie mus. Jėzaus gimimo prakartėlė pakviečia mus užeiti į vidų, - ne stebėti įvykį iš šalies, bet jame dalyvauti, nes tik taip mes galime su Jėzumi susitikti...

Artėjančių švenčių pamaldų laikas

Raktažodžiai:

Kūčių vakarą (gruodžio 24 d.) Piemenėlių šv. Mišios 21 val.

Pirmąją šv. Kalėdų dieną (gruodžio 25 d.) šv. Mišios 9 val.

Antrąją šv. Kalėdų dieną (gruodžio 26 d.) šv. Mišios 10 val. ir 18 val.

Gruodžio 22 d.

Adventinės susitaikinimo pamaldos 17 val.

Dievo Gailestingumo Mišios 18 val.

Gruodžio 4 d.

Molėtų dekanate lankysis Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas.
15 val. Molėtų parapijos namuose vyskupas susitiks su dekanato kunigais, katechetais bei jaunimu ir aptars pasiruošimo Lietuvos jaunimo dienoms, kurios vyks 2013 m. birželio 28-30 d. Kaune, klausimus.

Gruodžio 2 d.

Raktažodžiai:

Parapijos namuose atidaroma Teresės Blažiūnienės, Akvilės Blažiūnaitės ir Peterio Janovšeko
meno darbų, sukurtų panaudojant 2009 m. sudegusios Labanoro bažnyčios vinis, paroda.

Parodos atidarymas 12 val.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4