Dvasinės pratybos

Kviečiame dalyvauti šv. Ignaco Lojolos "Dvasinėse pratybose" kasdieniniame gyvenime.

Pirmasis susitikimas parapijos namuose spalio 4 d. (ketvirtadienį) po vakarinių šv. Mišių.

Dėl pasirengimo priimti sakramentus

Norintys pasirengti priimti Pirmosios šv. Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentus, kviečiami registruotis zakristijoje pas kunigą (prieš ir po šv. Mišių).

Registruojantis dėl Pirmosios šv. Komunijos priėmimo, su savimi turėkite asmens dokumentą (gimimo liudijimą ar asmens tapatybės kortelę) ir Krikšto pažymėjimą.

Registruojantis dėl Sutvirtinimo sakramento priėmimo, su savimi turėkite asmens dokumentą (gimimo liudijimą ar asmens tapatybės kortelę) ir Pirmosios šv. Komunijos pažymėjimą.

Registracija vyks iki spalio 1 d.

Rugsėjo 16 d.

Raktažodžiai:

Švč. Mergelės Marijos Vardo atlaidai Molėtų bažnyčioje.

Šv. Mišias (11 val.) aukos vyskupas emeritas Juozas Matulaitis.

Šv. Mišios 9 val. ir 11 val.

"Pripildyk vaiko kuprinę gerumu"

Raktažodžiai:

Molėtų parapijos Caritas kviečia prisidėti prie Lietuvos Caritas inicijuojamos akcijos
"Pripildyk vaiko kuprinę gerumu", kurios tikslas - padėti socialinėje atskirtyje esančių šeimų vaikams pasiruošti mokyklai.
Dovanojamus mokyklinius reikmenis Jūs galite atnešti į Parapijos namus (prieš ir po šv. Mišių) arba prekybos centrą "Iki".

Akcija vyks iki rugsėjo 10 d.

Dievo Tarnui Teofiliui Matulioniui atminti

Už avis paguldyta gyvybė...

Rugpjūčio 19 d.

Sakaralinės muzikos festivalio baigiamasis koncertas.
Vargonuos Aleksandras Isakovas (Lietuva).

Programoje:
J. Pachelbel, M. Reger, O. Jancenko, L. Vierne ir kt. kūriniai.

Pradžia 12 val.

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmė

Rugpjūčio 15 d. (trečiadienį) švęsime Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmę (Žolinę).
Šv. Mišios Molėtų bažnyčioje 10 val. ir 19 val.

Rugpjūčio 15-22 d. Pivašiūnuose vyks Žolinės atlaidai.
Šv. Mišios 10, 12 ir 18 val.

Rugpjūčio 22 d. (trečiadienį) Molėtų dekanato diena Pivašiūnuose.
Švč. Mergelės Marijos Karalienės minėjimas ir
Rožinio maldos mylėtojų diena.

Rugpjūčio 22 d. organizuojama kelionė autobusu į Pivašiūnus.
Dėl kelionės galite kreiptis į vikarą Mindaugą Grendą arba
Gyvojo Rožinio vadovę Audronę Vilkickienę.

Rugpjūčio 12 d.

Molėtų bažnyčioje koncertuos vargonininkas iš Lenkijos Wiktor Lyjak ir atliks J. S. Bach, J. Brahms,
A. Freyer, C. Franck, F. Mendelssohn, W. A. Mozart, J. F. Handel kūrinius vargonams.

Pradžia 12 val.

Kelionė su Bernardinai.lt

Naujausią žurnalo "Kelionė su Bernardinai.lt" numerį jau galime rasti Molėtų bažnyčioje ant spaudos stalelio. Žurnalą galima pasklaidyti čia.

Žurnalo kaina 10 lt.

Rugpjūčio 5 d.

Sakralinės muzikos festivalį Molėtų bažnyčioje tęs sakralinės muzikos ir poezijos valanda
"Po angelo sparnu".

Atlikėjai:
Gražina Urbonaitė (aktorė), Regina Šilinskaitė (sopranas), Dainius Puišys (baritonas),
Bernardas Vasiliauskas (vargonai).

Programoje:
A. Caldar, G. F. Handel, F. Schubert, G. Verdi, M. K. Čiurlionio, J. Naujalio ir kt. kūriniai.
Maironio, V. Mačernio, J. Marcinkevičiaus ir kt. poezija bei proza.

Pradžia 12 val.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4