Pamaldų laikas

Raktažodžiai:

Gruodžio 30 d. (penktadienį) vakarinių šv. Mišių nebus.

Gruodžio 31 d. (šeštadienį) 18 val. Padėkos Mišios už 2011 metus.

Dievo gimimas

Raktažodžiai:

Daugybė vaizdų iškyla mūsų sąmonėje, kai prisimename įvykius, kuriais Evangelijos apipynė Jėzaus žemiškojo gyvenimo pradžią. Kukli pora, klajojusi ir pagaliau atsidūrusi grotoje, kurioje laikomi gyvuliai; jauna motina, vystanti ir supanti savo kūdikį; dieviškasis Kūdikėlis, kurį, paguldytą ėdžiose ant šiaudų, asilas ir jautis šildo savo kvapu.

Garbingo titulo suteikimas

Raktažodžiai:

Praeitą sekmadienį, uždegus ketvirtąją Advento žvakę, vikaras Mindaugas Grenda parapijiečiams iškilmingai paskelbė, jog 2011 m. spalio 26 d. Jo Šventenybė Popiežius Benediktas XVI suteikė kunigui dekanui Kęstučiui Kazlauskui, Molėtų parapijos klebonui, Jo Šventenybės kapeliono - monsinjoro titulą.

Artėjančių švenčių šv. Mišių laikas

Raktažodžiai:

Kūčių vakarą (gruodžio 24 d.) Piemenėlių šv. Mišios 21 val.

Pirmąją šv. Kalėdų dieną (gruodžio 25 d.) šv. Mišios 9 val.

Antrąją šv. Kalėdų dieną (gruodžio 26 d.) šv. Mišios 11 val. ir 18 val.

Nekaltas Prasidėjimas

Kas yra ta, kuri sušvinta tarsi aušra? (Gg 6, 10)

Giesmių Giesmėje Švenčiausioji Mergelė yra prilyginama aušrai, nes ji yra naujos kūrinijos pradžia. Su Jos nekaltu prasidėjimu žmogaus istorija prasideda iš naujo, ir viskas vėl pasidaro tyra. Iš nepaliestos medžiagos, tobulai grynos ir ramios, padarytas Naujasis Adomas – ir mes kartu su Juo, jei tiktai to norime. Nes Švenčiausioji Mergelė iš mūsų laukia tik geros valios ir tikrai sūniško be jokių išlygų atsidavimo, kad galėtų mus apiplauti savo nekaltumu.

Gruodžio 17 d.

17 val. Adventinės susitaikinimo pamaldos Molėtų bažnyčioje.

18 val. Dievo Gailestingumo Mišios.

Gerumo akcija

Raktažodžiai:

Advento laikotarpiu Lietuvos "Caritas" organizuoja vargstančiųjų paramos akciją "Gerumas mus vienija". Prie šios akcijos gali prisidėti kiekvienas, bažnyčioje įsigijęs specialią Lietuvos "Caritas" žvakutę, kaip pagalbos vienas kitam simbolį.

Subtilus dailininkės J. Mitalienės menas Molėtuose

Raktažodžiai:

Dvidešimt nedidelio formato paveikslų, kuriuos sukūrė Utenos dailės pedagogė Jūratė Mitalienė  – tai puiki adventinė dovana Aukštaitijos kraštui. Paroda š. m. lapkričio 27 d. atidaryta Molėtų Parapijos namuose (Jono Pauliaus II g. 2).

"Kelionė su Bernardinai.lt"

Šių metų ketvirtąjį žurnalo "Kelionė su Bernardinai.lt" numerį jau galite rasti Molėtų bažnyčioje ant spaudos stalelio. Žurnalo kaina 10 lt.

Lapkričio 20 d.

Raktažodžiai:

Aušros Vartų Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai Molėtų bažnyčioje.

Šv. Mišios 9 val. ir 11 val.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4