Kovo 31 d.

Raktažodžiai:

17 val. Susitaikinimo pamaldos.
Dalyvaus aštuoni kunigai svečiai.

18 val. Gailestingumo Mišios.

Bus renkama rinkliava naujiems liturginiams drabužiams įsigyti.

Pareiga džiaugtis

Juozapas iš Nazareto, Mergelės Marijos Sužadėtinis, maloniai ir išmintingai atlieka savąją tėvo pareigą. Jo tėvystė Kūdikiui Jėzui ir mums yra autentiškai ir dvasiškai simbolinė. Pagal Tėvo, kuris yra danguje, paveikslą, Juozapas turi tikrą autoritetą, kuris ugdo ir duoda gyvybę. Tai nuolatinė veikla, padedanti  atskleisti būtį. Etimologiškai žodis „autoritetas“ yra kilęs iš lotyniško augere, kuris reiškia didinti, auginti.

Kovo 17 d.

Raktažodžiai:

10 val. šv. Mišiomis prasidės Molėtų dekanato Caritas narių rekolekcijos.

Rekolekcijose dalyvaus lektorė ses. Vincenta Slavėnaitė MVS ir Kaišiadorių vyskupijos
Caritas reikalų vedėja Giedrė Adlytė.

Kovo 16 d.

Raktažodžiai:

Šį penktadienį kviečiame į susitikimą su kun. Stasiu Kazėnu SJ ir Panevėžio Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės atstovais. Svečiai pasidalins mintimis apie bendruomenės, einančios tikėjimo keliu, patirtį.

Susitikimas įvyks parapijos namuose po vakarinių šv. Mišių (19.15 val.).

2 proc. parama parapijai

Raktažodžiai:

Norėdami išreikšti savo geranoriškumą ir prisidėti prie Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijoje vykdomų darbų ir bažnyčios išlaikymo, Jūs galite skirti iki 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM).

Per 2011 metus parapiją pasiekė 11 494 lt parama.
Dėkojame Jums.

Gyvenimo kelionei

Pirmąjį šių metų žurnalo "Kelionė su Bernardinai.lt" numerį jau galima rasti ir Molėtų bažnyčioje ant spaudos stalelio. Žurnalo kaina - 10 lt.

Parapijos lankymas

Raktažodžiai:

Kovo mėnesį kunigai tęsia parapijos lankymą.

Kovo 5 d.

17 val. Molėtų bažnyčioje įvyks susitikimas su kun. teol. dr. Arnoldu Valkausku.
Kunigas svečias praves mokymą apie Vidinio išgydymo maldą.

18 val. šv. Mišios - Vidinio išgydymo pamaldos.

Kovo 4 d.

Raktažodžiai:

Šv. Kazimiero atlaidai Molėtų bažnyčioje.

Šv. Mišios 9 val. ir 11 val.

11 val. šv. Mišias aukos Kaišiadorių vyskupijos kurijos kancleris Gediminas Tamošiūnas.

Atgaila būtina kaip kvėpavimas

Raktažodžiai:

Tad atgailaukite ir atsiverskite, kad būtų išdildytos visos jūsų nuodėmės. (Apd 3,19)

Taigi, broliai mano, su kuo galima palyginti bausmę sielai, kuriai Dievas atėmė tikėjimą, bausdamas ją už jos nuodėmę? Jeigu mes norime išgelbėti savo sielą ir būti Dievo malonėje, atgaila mums taip reikalinga, kaip kvėpavimas kūno gyvenimui. Tikrai žinokite, kad kūną būtinai reikia tramdyti, jei norime, kad jis paklustų mūsų dvasiai ir protui. Jei mes nenorime, kad mūsų kūnas priešintųsi sielai, mes turime jį tramdyti kartu su visais jo jausmais; ir jeigu norime, kad mūsų siela būtų paklusni Dievui, mes turime ją tramdyti kartu su visomis jos galiomis.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4