Vasario 11 d.

Raktažodžiai:

Minima Pasaulinė ligonių diena.

Šią dieną kunigai lankys ligonius Molėtų ligoninėje.
Šv. Mišios Molėtų ligoninės koplytėlėje 15 val.

Pašaukimas

Raktažodžiai:

Eik namo pas saviškius ir papasakok, kokių nuostabių dalykų Viešpats tau padarė. (Mk 5, 19)

Kai mes norime sekti paskui Jėzų, neturime nustebti, jei Jis to neleidžia daryti tuoj pat, o gal ir niekada neleis, nors tas noras gali būti visai pateisinamas ir atitinkantis Jo evangelinius patarimus, būti Jo širdžiai visai malonus, kilti iš Jo. Taip yra dėl to, kad Jo ketinimai yra žymiai platesni negu mūsų. Jis nori ne tik mūsų asmeninio, bet ir visų kitų išganymo.

Kunigas lanko parapiją

Raktažodžiai:

Vasario mėnesį pirmadieniais ir antradieniais nuo 11 val. kunigai lankys parapijiečius, gyvenančius Molėtų mieste Melioratorių gatvėje.

Vasario 2 d.

Raktažodžiai:

Kristaus Paaukojimas (Grabnyčios)

Šv. Mišios 11 val. ir 18 val. (šventinamos žvakės)

Jėzaus atvaizdas

Raktažodžiai:

Dabar tikriausiai reikia pamėginti nupiešti tikslesnį Jėzaus atvaizdą, kurį iki šiol galėjome tik atspėti iš Jo veiksmų. Tiesą sakant, absoliutus Jo skelbimo, gyvenimo ir charakterio sutapimas leidžia Jį pažinti ir be ilgų aprašinėjimų: vienas Evangelijos puslapis Jį puikiausiai atskleidžia. Tikslą, kuris ir labiausiai patyrusiems rašytojams yra bemaž nepasiekiamas, tie neišsilavinę šventąjį tekstą rašę žmonės pasiekė labai lengvai.

Sausio 13 d.

Raktažodžiai:

Laisvės gynėjų dienos paminėjimas

Šv. Mišios 18 val.

Po šv. Mišių bažnyčioje vyks Molėtų menų mokyklos atlikėjų koncertas.  

Trys Karaliai

Viešpaties Jėzaus gimimas yra kūrinijos atnaujinimas. Bažnyčios Tėvai kūdikį Dievą, paslėptą po trimis uždangomis - motinos įsčių, grotos ir nakties - prilygina pasėtai sėklai, kuri sudygs ir sužydės pasauliui. Kiekvienas gyvenimas iš tikro prasideda slaptoje, tylos ir paslapties priedangoje. O mūsų Viešpats yra pats Gyvenimas - ­­­ Ego sum vita. Mes niekada pakankamai neišmąstysime to vardo, taip kupino prasmės, kuriuo Jis pats save pavadino.

Pamaldų laikas

Raktažodžiai:

Gruodžio 30 d. (penktadienį) vakarinių šv. Mišių nebus.

Gruodžio 31 d. (šeštadienį) 18 val. Padėkos Mišios už 2011 metus.

Dievo gimimas

Raktažodžiai:

Daugybė vaizdų iškyla mūsų sąmonėje, kai prisimename įvykius, kuriais Evangelijos apipynė Jėzaus žemiškojo gyvenimo pradžią. Kukli pora, klajojusi ir pagaliau atsidūrusi grotoje, kurioje laikomi gyvuliai; jauna motina, vystanti ir supanti savo kūdikį; dieviškasis Kūdikėlis, kurį, paguldytą ėdžiose ant šiaudų, asilas ir jautis šildo savo kvapu.

Garbingo titulo suteikimas

Raktažodžiai:

Praeitą sekmadienį, uždegus ketvirtąją Advento žvakę, vikaras Mindaugas Grenda parapijiečiams iškilmingai paskelbė, jog 2011 m. spalio 26 d. Jo Šventenybė Popiežius Benediktas XVI suteikė kunigui dekanui Kęstučiui Kazlauskui, Molėtų parapijos klebonui, Jo Šventenybės kapeliono - monsinjoro titulą.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4