Maldos gyvenimo tikslas

Aš suradau savo idealą. Žinau, ką noriu, galiu ir privalau pasiekti. Seniau ėjau nežinodamas tikslo, kelio sunkumai mane baugino ir vargino. Dabar žinau, kur einu, ir niekas manęs nesustabdys. Aš nenurimsiu, kol nesurasiu Dievo savo širdies gelmėje. Radau tą, kurį myli mano širdis. Tvirtai apkabinau ir nepaleidau (Gg 3, 4). Meilė duos man sparnus. Meilė stipri kaip mirtis (Gg 8, 6). Aš jau nebijosiu sunkumų. Visa galiu tame, kuris mane stiprina (Fil 4, 13).

Rugpjūčio 22 d.

Raktažodžiai:

Šį pirmadienį Molėtų bažnyčioje vakarinių šv. Mišių nebus.
Kunigai išvyksta į atlaidus Pivašiūnuose.

Žolinės šventė

Rugpjūčio 15 d. (pirmadienį) Žolinė.
Šv. Mišios Molėtų bažnyčioje 11 val. Vakarinių šv. Mišių nebus.

Rugpjūčio 15 - 22 d. Pivašiūnuose vyks Žolinės aštuondienio atlaidai.
Šv. Mišios 10 val., 12 val. ir 18 val.

Rugpjūčio 22 d. (pirmadienį) Pivašiūnuose - Molėtų dekanato diena.
Melsimės už Rožinio maldos mylėtojus, Gyvojo Rožinio ir Marijos Legiono narius.

Artimo meilė - karališkasis apsiaustas

Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi. (Mt 22, 37)

Jeigu paklausi vaiką, kas yra meilė, jis atsakys - tai dangaus mums duota dorybė, kuria mes mylime Dievą visa širdimi, o artimą kaip save. Bet jūs mane paklausite: ką reiškia mylėti Viešpatį Dievą labiau už viską ir labiau už save? O tai reiškia vertinti Jį labiau už visą kūriniją, būti pasirengusiam netekti viso savo turto, gero vardo, gimdytojų ir draugų, vaikų, vyro ar žmonos, netgi gyvybės, kad tik nepadarius mirtinos nuodėmės. Šventasis Augustinas sako, kad tobula Dievo meilė - tai beribė meilė, paremta ne viltimi įeiti į Dangaus Karalystę ir ne pragaro kančių baime, bet visos širdies meilė dėl to, kad Dievas yra be galo vertas meilės. Jeigu mes iš tikrųjų mylime Dievą, jokie kentėjimai, persekiojimai, panieka, gyvenimas ar mirtis negali mums atimti tos meilės Dievui.

Ženklų skaitymas

Dievas apsireiškia ženklais, kuriuos pats nustatė: Žodžiais, Sakramentais, Bažnyčia, Meile ir t.t. Tai "oficialūs", suvokiami ženklai. Akivaizdu, kad ne visuomet lengva suprasti, ką Dievas mums nori pasakyti savo Žodžiu ir kaip mus ragina gyventi Bažnyčioje, tačiau galima bent objektyviai pasiremti Apreiškimu. Vis dėlto kasdieniniame gyvenime mums yra  paliktas mūsų subjektyvumas.

Sakralinės muzikos festivalis

Liepos 6 d. Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje prasideda 10-asis Sakralinės muzikos festivalis "Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis".

Liepos 6 d.

Raktažodžiai:

Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną šv. Mišios 11 val.
Vakarinių šv. Mišių nebus.

Molėtiškius ir miesto svečius kviečiame 21 val. rinktis į Molėtų bažnyčią ir kartu sugiedoti "Tautišką giesmę".

"Aukštyn širdis!" stovykla

Molėtų parapijos jaunimo šlovinimo maldos grupei “Aukštyn širdis!”, tarnaujančiai bendruomenei giedama malda kiekvieno šeštadienio vakarinėse šv. Mišiose, š. m. liepos 18-22 d. rengiama stovykla, kurios tikslas - paskatinti jaunimą drąsiai ir veikliai dalyvauti Bažnyčios bendrystėje bei atrasti save tarnaujančioje veikloje.

Liudijame Dvasinių pratybų atradimus (XIII)

Praeitą rudenį gavau pakvietimą lankyti Dvasines pratybas. Atsiliepiau į jį ir tai, ką atradau lankydama Dvasines pratybas, žodžiais neįmanoma apsakyti. Tiesiog aplankė nepaprasta ramybė dvasioje.

Liudijame Dvasinių pratybų atradimus (XII)

Kodėl aš atsiliepiau į kvietimą dalyvauti Dvasinės pratybose? Jaučiau tylų Dievo kalbinimą, tačiau nemokėjau į jį atsiliepti. Mano malda dažnai skubota ir skurdi neteikė paguodos, atvirkščiai, virsdavo priekaištu sau: nemoku melstis. Dievas man atrodė tolimas, sunkiai pažįstamas ir prakalbinamas. Tačiau nenusakoma vidinė jėga skatino ieškoti būdų atsiliepti. Todėl priėmiau pakvietimą dalyvauti Dvasinėse pratybose kaip galimybę įveikti savo "neįgalumą" melstis.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4