Sausio 2 d.

Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sakys pamokslą per rytines šv. Mišias (8.30) ir aukos šv. Mišias (10.30 val.).
Vyskupas pristatys 2022 metų katalikišką kalendorių "Šventumo keliu".

Gruodžio 31 d.

Raktažodžiai:

Padėkos šv. Mišios už 2021metus (18 val.).

Pamaldų laikas per Kalėdų šventes

Gruodžio 24 d. Kūčios
Piemenėlių šv. Mišios 21.00 val.

Gruodžio 25 d. Kristaus gimimas - Kalėdos
Šv. Mišios 9.00 val. ir 18.00 val.

Gruodžio 26 d. Šventosios Šeimos iškilmė
Šv. Mišios 8.30 val. ir 10.30 val.

Sausio 1 d. Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja
Šv. Mišios 10.00 val. ir 18.00val.

Sausio 6 d. Kristaus Apsireiškimas (Trys Karaliai)
Šv. Mišios 10.00 val. ir 18.00 val.

Gruodžio 19 d.

Raktažodžiai:

Kviečiame Molėtų parapijos tikinčiuosius į Sinodinio kelio susitikimą, kuris vyks parapijos namuose po šv. Mišių (9.30 val. ir 11.30 val.).
Pirmoji susitikimo tema "Kelionės bendrakeleiviai" - kai sakome "mūsų Bažnyčia", ką jai priskiriame? Kas kviečia mus keliauti drauge?

Dėl informacijos galite pasiteirauti telefonu:
Vilma Židonienė tel.: 8 612 61817
Vilma Kazakevičienė tel.: 8 656 48140

Gruodžio 18 d.

Molėtų bažnyčioje vyks advento rekolekcijos.
17.00 val. susitaikymo pamaldos
18.00 val. šv. Mišios

Gerumas mus vienija

Molėtų parapijos Caritas kviečia prisidėti prie tradicine tapusios Lietuvos Caritas organizuojamos vargstančiųjų paramos akcijos "Gerumas mus vienija" Iki pat šv. Kalėdų Molėtų bažnyčioje, prieš ir po šv. Mišių, budės Caritas moterys ir priims Jūsų piniginę auką bei įteiks Jums simbolinę Caritas žvakutę, kaip pagalbos vienas kitam simbolį.

Gruodžio 4 d.

Raktažodžiai:

Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje po vakarinių šv. Mšių (19 val.) vyks ortodoksų bažnytinės muzikos koncertas "Dangaus galybės". Kūrinius atliks mišrus jaunimo choras EXAUDI.

Sinodas

Raktažodžiai:

Spalio mėnesį popiežius Pranciškus pakvietė visus leistis į Bažnyčios atsinaujinimo sinodinę kelionę, truksiančią iki 2023-ųjų.

Tad spalio 17 d. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas paragino visus įsijungti - malda, žinios skleidimu, susitikimais, pokalbiais, diskusijomis, bendryste, kaip yra sakęs popiežius Pranciškus „kiekvienas turi atlikti savo vaidmenį, niekas nėra tik priedas. Tai svarbu - kiekvienas turi savo vaidmenį“. Koordinuoti šį kelią Ordinaras vyskupijos sinodinio kelio koordinatoriais paskyrė kun. Rolandą Bičkauską ir Vaivą Stanionę. Prasidėjo pasiruošimo darbai.

Lapkričio 14 d.

Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje vyks Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai (8.30 val. ir 10.30 val.). Prieš šv. Mišias vyks Eucharistinė procesija.

Lapkričio 7 d.

Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis
aukos šv. Mišias (8.30 val.) ir pristatys katalikišką kalendorių "Šventumo keliu".

Surinkti turinį
web sprendimas c-4