Liudijame Dvasinių pratybų atradimus (IV)

Dievo žodis ateikite ir pamatysite (Jn 1, 39) tapo tikrove. Atėjau į Dvasines pratybas patikėjusi, kad esu kviečiama Dievo per kunigą Povilą. Tikėjau - tai Dievo malonė. Jis yra kažką numatęs mano gyvenime. Tai, ką išgyvenau, pranoko visus mano lūkesčius. Šiandien dėkoju Dievui regėdama, kokį stulbinantį darbą Jis atliko manyje ir kokia malonių gausa per šias Dvasines pratybas apdovanojo mane iš savo begalinės meilės ir gailestingumo. Supratau, kad vien savo pastangomis Gyvojo Dievo, kokį sutikau atėjusi, niekada nebūčiau radusi. Garbė Dievui, Jis pats mane surado, pakvietė į savo bičiulystę ir nuolatinį bendravimą su Juo per maldą ir Jo žodį, tiksliau į tikrąjį gyvenimą per Jį, su Juo ir Jame.

Liudijame Dvasinių pratybų atradimus (III)

Dvasinės pratybos leido dar kartą ir žymiai atidžiau pažvelgti į save iš šalies. Dvasinių pratybų dėka, tapau jautresnė kito žmogaus skausmui, kančiai, nemeilei; tapau žymiai atlaidesnė. Dvasinės pratybos pakylėja žmogų į visai kitą lygmenį. Tai nauja galimybė bendrystei su Dievu ir su žmogumi, nauja galimybė įsiklausyti į kito žmogaus vidinį pasaulį.

Liudijame Dvasinių pratybų atradimus (II)

Per gerbiamą kunigą Povilą Dievas pakvietė mane dalyvauti Dvasinėse pratybose tokiu metu, kada buvau pasimetusi, susikrimtusi ir ieškojau vilties spindulėlio. Ar jį radau? Dabar galiu tvirtai pasakyti, kad tikrai taip.

Liudijame Dvasinių pratybų atradimus (I)

Su didžiausia nuostaba ir džiugesiu galiu pasakyti, kad šioje dvasinėje kelionėje aš atradau daugiau negu tikėjausi, daugiau nei galėjau įsivaizduoti. Aš atradau Dievą. Visur ir visada jaučiu Jo artumą, viskas mano gyvenime tampa Dievo ir skirta Dievui. Prisimenu save Dvasinių pratybų pradžioje... Tikrai nebuvo viskas paprasta ir lengva. Buvo ir baimių, ir abejonių, ir Dievo žodis ne visada buvo suprantamas ir priimtinas. Nelengva buvo Dievui ištarti tvirtą "taip", suvokti, kad Dievui reikia ne trupinėlio mano gyvenimo, o visko, ką aš turiu, kas esu, kuo gyvenu. Jis - visa ko esmė, gelmė ir paslaptis. Dabar jaučiu, kad nebebijau tikėti, nebijau mylėti, nebijau liudyti ir pripažinti, kad Jėzus Kristus yra Viešpats.

Birželio 12 d.

Raktažodžiai:

Sekminės ir šv. Antano atlaidai Molėtų bažnyčioje.

Šv. Mišios 9 val. ir 11 val.

Birželio 11 d.

Šeštadienį po vakarinių šv. Mišių (20 val.) parapijos jaunimo šlovinimo maldos grupė "Aukštyn širdis!"
rengia giedamos maldos į Šventąją Dvasią vakarą "Ateik, Šventoji Dvasia".

Kviečiame jungtis maldai giesmėje.

Galimybės dvasiniam augimui Molėtų parapijoje

Praėjusį ketvirtadienį (birželio 2 d.) Parapijos namuose įvyko susitikimas, apie kurį buvome anksčiau skelbę svetainėje. Jo metu buvo pristatytos dvi programos, skirtos tikėjimo gilinimui ir dvasiniam augimui.

"Kelionė su Bernardinai.lt"

Naują žurnalo "Kelionė su Bernardinai.lt" numerį jau galite rasti Molėtų bažnyčioje ant spaudos stalelio. Žurnalo kaina 10 lt.

Kvietimas

Visus, norinčius atnaujinti ir pagilinti tikėjimą, tapti tikinčiais pagal Jėzaus Širdį, kviečiame į numatomus susitikimus, kurių metu atvykę svečiai pristatys:

Birželio 1 d. - palaimintojo Jurgio Matulaičio kelią
Birželio 2 d. - Alfa kursus

Susitikimai vyks Parapijos namuose po vakarinių šv. Mišių (19.45).

Gegužės 29 d.

Praeitą rudenį atsiliepusieji į kvietimą dalyvauti dvasinėse pratybose jau baigia 33 savaites trukusį Dievo žodžio mąstymo, maldos ir tikėjimo gilinimo kursą. Šia proga rengiama piligriminė kelionė į Dievo namus Rudesos koplyčioje, kur bus švenčiama Eucharistija.

Visus norinčius kviečiame jungtis kartu piligrimystei ir maldos bendrystei.

Į piligriminę kelionę leisimės gegužės 29 d. (sekmadienį) 14 val. nuo Molėtų bažnyčios.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4