Gegužės 22 d.

Raktažodžiai:

Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje šv. Mišių metu (10.30 val.) giedos
Vilniaus arkikatedros bazilikos kamerinis choras.

Choro meno vadovas ir dirigentas Remigijus Songaila
Chormeisterė Eglė Ganusauskienė
Vargonininkė Kristina Karpuk

Gegužės 17 d.

Kviečiame į Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje vyksiančią Gyvojo Rožinio draugijos Molėtų dekanato dieną.

Gegužės 8 d.

Raktažodžiai:

Kviečiame visus diskusijai Sinodo temomis Molėtų parapijos namuose po Sumos (11.30 val.).

Moderatorės

Gegužės 4 d.

Pal. Mykolo Giedraičio minėjimo iškilmė Videniškių bažnyčioje.
11.30 val. Rožinio malda
12.00 val. šv. Mišios

Didžiosios savaitės ir Velykų pamaldų laikas

Balandžio 14 d. Didysis Ketvirtadienis
Paskutinės vakarienės - Eucharistijos įsteigimo minėjimas.
Pamaldos 18.00 val.

Balandžio 15 d. Didysis Penktadienis
Viešpaties Jėzaus kančios ir mirties ant kryžiaus minėjimas.
Pamaldos 18.00 val. (Rinkliavos aukos skiriamos Šventajai žemei).

Balandžio 16 d. Didysis Šeštadienis
Nuo 10.00 val. bažnyčios šventoriuje bus kūrenamas laužas. Čia bus galima pagarbiai sudeginti pasenusias devocionalijas. Velyknakčio pamaldos prasidės saulei nusileidus 20.22 val.
Derėtų turėti žvakę ir indelį su vandeniu. Po pamaldų bus šventinami velykiniai valgiai.

Balandžio 17 d. Velykų pirmoji diena
Pamaldos 8.00 val.

Balandžio 18 d. Velykų antroji diena
Pamaldos 10.00 val. ir 18.00 val.

Balandžio 9 d.

Susitaikinimo pamaldos Molėtų bažnyčioje.
Nuo 17.00 val. bus klausomos išpažintys.
18.00 val. Eucharistijos šventimas.

Kovo 25 d.

Raktažodžiai:

Šį penktadienį, kovo 25 d., Popiežius Pranciškus, bendrystėje su viso pasaulio katalikų Vyskupais, paaukos Rusiją ir Ukrainą Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai. (plačiau)
Vyskupai, savo ruožtu, kviečia visus jiems patikėtus tikinčiuosius maldai, kad vakariniu laiku celebruojamose Mišiose vieningai ir galingai kreiptumės į Taikos Kunigaikščio Motiną, prašydami užtarimo išgelbėti žmoniją nuo karo. 

Sinodo susitikimas

Raktažodžiai:
Nuoširdus ačiū visiems, kurie dalyvaujate šiame sinodiniame procese, kad skiriate savo laiką.

Keliaujame toliau ir kviečiame visus dalyvauti kitame Sinodo susitikime, kuris vyks Molėtų parapijos namuose
kovo 18 d. po vakarinių šv. Mišių. Aptarsime trečią ir ketvirtą temas.

Kovo 11 d.

Raktažodžiai:

Minėsime Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną.
Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje šv. Mišios 10.00 val.

Kovo 6 d.

Raktažodžiai:

Šv. Kazimiero atlaidai Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje.
Šv. Mišios 8.30 val. ir 10.30 val.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4