Susitaikinimo pamaldos

• Adventinės susitaikinimo pamaldos švenčiamos šeštadienį 17 val., prieš šv. Kalėdas.

• Gavėnios susitaikinimo pamaldos švenčiamos šeštadienį 17 val., prieš Verbų sekmadienį.

• Prieš Pirmąją šv. Komuniją organizuojamos susitaikinimo pamaldos vaikams ir jų tėvams.
Išpažinčių klausoma šeštadienį 17 val., prieš Pirmosios Komunijos sekmadienį.

web sprendimas c-4