Malda už mūsų valstybę

2016 m. vasario 16 d.
Lietuvos valstybės atkūrimo - Vasario 16-osios minėjimas Molėtuose prasidėjo iškilmingomis šv. Mišiomis Molėtų bažnyčioje. Molėtų parapijos klebonas monsinjoras Kęstutis Kazlauskas gausiai susirinkusią tikinčiųjų bendruomenę pakvietė melstis už Tėvynę ir už tautiečius. Pamokslo metu monsinjoras kalbėjo apie pilietiškumo supratimą ir Vasario 16-osios reikšmę kiekvienam iš mūsų.
Po Eucharistijos ir palaiminimo monsinjoras dėkojo už bendrumą maldoje bei pakvietė visus Valstybės dienos minėjimą pratęsti Molėtų kultūros centro salėje klausantis Molėtų bažnyčios jaunimo ir mišraus chorų vadovės Violetos Zutkuvienės vadovaujamo Molėtų kultūros centro mišraus vokalinio ansamblio
„A Cappella“ koncerto.

Linos Gaižutienės nuotraukos

Malda už mūsų valstybę
Malda už mūsų valstybę
Malda už mūsų valstybę
Malda už mūsų valstybę
Malda už mūsų valstybę
Malda už mūsų valstybę
web sprendimas c-4