Aptarnaujama Videniškių parapija

Videniškių šv. Lauryno parapijos bažnyčia

Pamaldos

Penktadieniais

11.30 val. Gailestingumo vainikėlio malda
12.00 val. šv. Mišios
Po šv. Mišių Švč. Sakramento pamaldos

Šeštadieniais 

11.30 val. Švč. Jėzaus Širdies litanija
12.00 val. šv. Mišios

Sekmadieniais

11.30 val. Rožinio malda
12.00 val. šv. Mišios

Kiekvieno mėnesio 4 dieną - maldos į pal. Mykolą Giedraitį diena.
12.00 val. šv. Mišios

(arba kaip paskelbta)

___________________________________________________________________________

Videniškių šv. Lauryno parapijaįmonės kodas 191239370

Bažnyčios adresas: Šilelio g. 2, Videniškių k, Videniškių sen., LT-33293, Molėtų r. sav.
Parapijos namai - Klevų g. 1, Videniškių k., Videniškių sen., LT-33293, Molėtų r. sav.

Sąskaitos Nr. Swedbanke: LT 37 7300 0100 0255 1266

Parapijos namuose renkasi:

Choristai - sekmadieniais (vargonininkė Rytutė Paurienė, tel. Nr. 8 673 43089)
Caritas nariai - paskutiniais mėnesių sekmadieniais (vadovė Danutė Matusevičienė,
tel. Nr. 8 613 59520)
Gyvojo rožinio grupelė (vadovė Zosė Čereškienė, tel. Nr. 8 656 07843)

Parapiją aptarnauja Molėtų parapijos kunigai:

Klebonas mons. Kęstutis Kazlauskas
Šv. Jono Pauliaus II g. 3, Molėtai
Tel. Nr. 8 698 05130

Vikaras kun. Laurynas Visockas
Šv. Jono Pauliaus II g. 2, Molėtai
Tel. Nr. 8 678 44482

Vikaras kun. Algirdas Akelaitis
Šv. Jono Pauliaus II g. 2, Molėtai
Tel. Nr. 8 687 00031
 

web sprendimas c-4