Žolinė

Raktažodžiai:

Šv. Mišios 10 val. ir 18 val. Molėtų bažnyčioje.

Kviečiame į atlaidus

Rugpjūčio 12 d. 12 val. švęsime šv. Lauryno atlaidus Videniškiuose. Šv. Eucharistijai vadovaus kunigas Mykolas Sotničenka.

Kviečiame į piligrimystę

Raktažodžiai:

Liepos 29 d. organizuojama piligrimystė pėsčiomis nuo Mindūnų į Rudesos koplyčią ~ 5 km. Piligrimystei išvykstama nuo Molėtų parapijos namų 13.30 val. Rudesos koplyčioje švęsime šv. Eucharistiją ir adoracijoje pagarbinsim Viešpatį švč. Sakramente. Po maldos vyks suneštinė agapė - vaišės šventoriuje. Jei turite ūpo ir sveikatos, kviečiame keliauti kartu.

Kvietimas vykti į Pivašiūnus

Rugpjūčio 22 d. (trečiadienis) - Gyvojo Rožinio draugijos diena Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) atlaiduose Pivašiūnuose. Melsimės už Popiežių Pranciškų ir jo apaštalinę kelionę į Lietuvą ir minėsime Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Nuliūdusiųjų Paguodos paveikslo vainikavimo 30-metį.

Norinčius vykti, kviečiu registruotis iki rugpjūčio 6 d.

Molėtų dekanato Gyvojo Rožinio draugijos
koordinatorė Aušrinė Andreikėnienė
tel. 8 601 31031

Paroda

Raktažodžiai:

Liepos 8 d. parapijos namuose atidaroma respublikinės tradicinio siuvinėjimo stovyklos
"Žaliasis laumžirgis" darbų paroda.

Liepos 1 d.

Švęsime titulinius šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaidus (11 val.).
Šv. Mišias aukos kunigas, pedagogas, žurnalistas, lakūnas, Lietuvos karinių oro pajėgų kapelionas
plk. ltn. Virginijus Veilentas. 

Birželio 17 d.

Molėtų bažnyčioje vyks XVII-ojo sakralinės muzikos festivalio "Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis" atidarymo koncertas.

Pradžia 12 val.

Šeimų ir jaunimo vakaras su Teofiliumi

Birželio 17 d. kartu su Palaimintuoju Teofiliumi šlovinkime Viešpatį, bendraukime ir vaišinkimės.

16.30 val. Švč. Sakramento adoracija ir šeimų ir jaunimo šlovinimas Kaišiadorių katedroje
18 val. Šv. Eucharistijos šventimas
19.30 val. Agapė ir bendrystė Sielovados centro III aukšto salėje

Laukiame jūsų registracijos elektroniniu paštu: seimos.c@ks.lcn.lt

Esame Viešpaties laukiami

„Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!“ Mt 11, 28.
Kviečiame penktadieniais Švenčiausio Sakramento adoracijos maldai nuo 19 iki 20 val.
Adoracija - ypatingas Dievo garbinimas Švenčiausiame Sakramente.
“Jėzus laukia mūsų Švenčiausiame Sakramente.” Šv. Jonas Paulius II

Birželio 10 d.

Švęsime šv. Antano atlaidus (11 val.). 
Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas teiks Sutvirtinimo sakramentą ir pašventins atnaujintą Molėtų bažnyčios centrinį altorių. 

Surinkti turinį
web sprendimas c-4