Joninės

Birželio 24 d. 13 val. Stirnių bažnyčioje švęsime Šv. Jono Krikštytojo Gimimo atlaidus.

Birželio 25 d.

Raktažodžiai:

Garbingojo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos dieną Molėtų bažnyčioje šv. Mišios aukojamos tik 8 val.                                              

14 val. Vilniuje, Katedros aikštėje, šv. Mišiu metu Garbingasis Teofilius Matulionis bus skelbiamas Palaimintuoju.

Tiesioginė beatifikacijos transliacija 13.30 val. per LTR televiziją. 14 val. per Marijos radijas ir radijo stotį LRT klasika.

 

Piligrimystė

Norint vykti į birželio 25 d. Vilniuje vyksiančią Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmę būtina iki birželio 25 d. užsiregistruoti pas parapijos koordinatorę Aušrinę Andreikėnienę ( tel. 860131031 ) Piligrimų autobusas nuo Molėtų bažnyčios išvyksta į Vilnių birželio 25 d. (sekmadienį) 9.00 val. Kelionės kaina 10 Eur

Tituliniai atlaidai

Liepos 2 d. 11 val. Molėtų bažnyčioje švęsime titulinius  šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos atlaidus. Po Eucharistijos šventimo, Baltijos šalių jaunimo simfoninio orkesto "Baltosios naktys" ir Molėtų bažnyčios mišraus choro koncertas.

Kviečiame šeimas

Liepos 5 d. 19 val. maloniai kviečiame katalikiškas šeimas - tėtį, mamą ir vaikus į Molėtų parapijos namuose vyksiantį ŠEIMŲ VAKARĄ. Susitikimo metu susipažinsime, pabendrausime ir pasidalinsime lūkesčiais, kaip kartu galėtume augti bendrystėje ir tikėjime.
Susitikimą organizuoja Molėtų dekanato Šeimos centras.
Pasiteirauti galima Giedrės tel.: 8 615 73389

Kviečiame Piligrimystei!

Raktažodžiai:

PARAPIJOS BENDRUOMENĖS PILIGRIMYSTĖ - "PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES"
Birželio 18 d. Molėtai - Stirniai 

Šiais metais Dievo tarnas arkivyskupas Teofilius Matulionis palydės mus į Devintinių iškilmę Stirniuose, kur su vietine bendruomene, švęsime brangiausią Dievo Dovaną Bažnyčiai - Eucharistiją.
"Imkite ir valgykite: tai yra mano kūnas." (Mt 26, 26)

Birželio 14 d.

Raktažodžiai:

Gedulo ir vilties dienos minėjimas Molėtų bažnyčioje.

18 val. šv. Mišios
19 val. Molėtų kultūros centro Giedraičių krašto folkloro grupės "Giedra" koncertas.

Birželio 11 d.

Švęsime šv. Antano Paduviečio atlaidus (11 val.).
Atlaidų iškilmėje dalyvaus ir Sutvirtinimo sakramentą teiks Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas ir vyskupas emeritas Juozas Matulaitis. 

Šią dieną minėsime Molėtų bažnyčios 110 metų jubiliejų.

Esame Viešpaties laukiami

„Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!“ Mt 11, 28.
Nuo gegužės 5 d., kiekvieną penktadienį, kviečiame adoracijos maldai 19 - 20 val.
Adoracija - ypatingas Dievo garbinimas Švenčiausiame Sakramente.
“Jėzus laukia mūsų Švenčiausiame Sakramente” Šv. Jonas Paulius II.

Kviečiame Piligrimystei!

JAUNIMO IR ŠEIMŲ PILIGRIMYSTĖ - "PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES"
Birželio 4 d. Vievis - Kazokiškės 

Šiais metais Dievo tarnas arkivyskupas Teofilius Matulionis palydės mus į Sekminių iškilmę Kazokiškėse, kur su vyskupijos ganytoju vyskupu Jonu Ivanausku, šeimomis ir jaunimu švęsime brangiausią Dievo Dovaną Bažnyčiai - Eucharistiją. "Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį..." Jn 20, 20

Surinkti turinį
web sprendimas c-4