Birželio 1 d.

Molėtų parapijos klebonas monsinjoras Kęstutis Kazlauskas kartu su studijų draugais minės
kunigystės 30 metų jubiliejų.
Šv. Mišios 18 val. Po šv. Mišių koncertuos ansamblis "A Capella" (vad. Violeta Zutkuvienė).

Birželio 4 d.

Kviečiame jungtis į piligriminę kelionę iš Molėtų į Videniškius. Parapijos kunigai (klebonas Kęstutis ir vikaras Algirdas) važiuos dviračiais; galima vykti ir kitomis transporto priemonėmis.

Gegužės 29 d.

Kristaus Kūno ir Kraujo šventė - Devintinės.
Molėtų parapijoje viešės ir Sumos Mišiose Sutvirtinimo sakramentą teiks
Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas.
Po rytinių šv. Mišių vyks Devintinių iškilmės procesija.

Gegužės 28 d.

Raktažodžiai:

Molėtų parapijos namuose atidaroma kraštietės tautodailininkės Vidos Paulauskienės darbų paroda.

Atidarymas 11 val.

Gegužės 9 d.

Molėtų parapijos namuose 16 val. vyks Molėtų dekanato Gyvojo Rožinio draugijos narių susirinkimas.

Gegužės 7 d.

Visos Lietuvos maldininkai 15 valandą kviečiami savo parapijų bažnyčiose jungtis į
Dievo Gailestingumo Vainikėlio maldą.

Gegužės 5 d.

Molėtų ligoninės koplyčioje 15 val. bus aukojamos šv. Mišios.

Pal. Mykolo Giedraičio pamaldos Videniškiuose

Gegužės 4 d. (trečiadienį) 12 val. Videniškiuose - pal. Mykolo Giedraičio pamaldos.
Po šv. Mišių, 13 val. Videniškių muziejuje - Videniškių tapybos plenero parodos atidarymas.

Gegužės 4 d.

Raktažodžiai:

Šv. Florijono dieną 9 val. Molėtų bažnyčioje meldžiamės už ugniagesius.

Gegužės 1 d.

Raktažodžiai:

Pirmąjį gegužės mėnesio sekmadienį švenčiame Motinos dieną.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4