Prasidėjo centrinio altoriaus atnaujinimo darbai

Molėtų bažnyčioje pastačius pastolius bei uždengus altorių, atnaujinimo darbai, kaip ir buvo planuota, prasidėjo pasibaigus šventiniam laikotarpiui. Altoriaus atnaujinimo darbų pradžią bei eigą su monsinjoru Kęstučiu Kazlausku aptaręs juos atliksiančios individualios įmonės savininkas Vytautas Kubilius sakė, kad išmontuotas ir auksavimo darbams išgabentas tabernakulis. Dar prieš didžiąsias metų šventes išgabenti šeši centrinio altoriaus relikvijoriai jau atnaujinti. Šiuos darbus atliko Rimvydas Derkintis. „Parapijiečiams matomi darbai prasidės maždaug vasario mėnesio viduryje,“ - sakė aukščiausią restauravimo kategoriją turinčios įmonės savininkas V. Kubilius, beje, darbus Molėtų bažnyčioje derinantis su darbais Valdovų rūmuose, Signatarų namuose, Prezidentūroje ir kituose valstybę reprezentuojančiuose objektuose. Sumontavus dešimties metų aukščio pastolius, pirmiausia daugelyje vietų teks nuskusti senus dažus, paliekant spalvinius autentus. Po to bus paviršius lyginamas, atliekami tinko sutvirtinimo, gruntavimo darbai. Altorius bus dažomas pagal polichrominius tyrimus atlikusio Vytauto Railos parengtą spalvų projektą. Polichromuotos bus ir šv. apaštalų Petro ir Pauliaus skulptūros. Pasak V. Kubiliaus, Molėtų bažnyčios altorius yra sąlyginai naujas, kadangi jis ne medinis, o mūrinis ir pastatytas prieš šiek tiek daugiau negu pusę amžiaus. Tačiau, kalbėjo didžiulę restauravimo patirtį turinčios įmonės vadovas, jeigu bus atrastas autentiškas sluoksnis, jis bus paliktas. Centrinis altorius yra dažytas mažiausiai tris kartus, kai tuo tarpu restauruojant šoninius altorius, buvo atrasta po šešis – septynis dažymo sluoksnius. Centrinio altoriaus atnaujinimo darbus planuojama baigti gegužės mėnesio pabaigoje - birželio pradžioje. Iš viso centrinio altoriaus atnaujinimo darbai atsieis 28 743 eurus.

Linos Gaižutienės tekstas ir nuotraukos

web sprendimas c-4