Vyskupijos jaunimo piligrimystė

Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centras kviečia Molėtų parapijos ir visos vyskupijos jaunimą į tradicinę jaunimo piligrimystę Varkalės - Pivašiūnai, kuri vyks rugpjūčio 9-15 dienomis.
Dalyvių amžius nuo 14 iki 30 metų. Taip pat laukiame parapijų jaunimo, dalyvavusio Lietuvos jaunimo dienose Vilniuje. 
Registracija vyks iki rugpjūčio 4 dienos tel.: 8 678 44482, dalyvio auka 20 eur. 
Jei kyla kokių klausimų, susisiekite su piligrimystės organizatoriais tel.: 8 629 48206.

Kviečiame šeimas

Rugpjūčio 4 d. 19 val. maloniai kviečiame katalikiškas šeimas: tėtį, mamą ir vaikus į Molėtų parapijos namuose vyksiantį ŠEIMŲ VAKARĄ. Susitikimo metu dalyvausime sutuoktiniams skirtoje programoje "Per juokus į geresnę santuoką", vaikams vyks atskira programa. 
Susitikimą organizuoja Molėtų dekanato Šeimos centras. 
Pasiteirauti galima Giedrės tel.: 8 615 73389

Kvietimas

Panevėžio vyskupija liepos 25 d. kviečia dalyvauti Palaimintojo vyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio tėviškės Kryžiaus pašventinimo pamaldose:

17 val. Kryžiaus pašventinimas Skiemonių parapijoje Kudoriškio k. (Anykščių r.)

18 val. šv. Mišios Alantos parapijos bažnyčioje (Molėtų r.) - vadovaus Apaštalinis Nuncijus Lietuvoje, celebruos Kaišiadorių vyskupas ordinaras ir kiti Lietuvos vyskupai.

Paroda

Raktažodžiai:

Molėtų parapijos namuose liepos 23 d. 12.15 val. atidaroma uteniškės Liubos Volkovos
dirbinių iš odos paroda.

Kviečiame šeimas į stovyklą

Raktažodžiai:

Liepos 24-28 dienomis vyks šeimų stovykla "Tikėjimas = džiaugsmas".

Daugiau informacijos plakate.

Švenčiausio Sakramento Adoracija

Liepos 16 dieną Molėtų bažnyčioje vyks Švč. Sakramento Adoracija, dėkojant už Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio paskelbimą palaimintuoju. Adoracijos pradžia 8 val., pabaiga 20 val.
Kviečiame bendrai maldai.

Esame Viešpaties laukiami

„Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!“ Mt 11, 28.
Kviečiame penktadieniais Švenčiausio Sakramento adoracijos maldai 19 - 20 val.
Adoracija - ypatingas Dievo garbinimas Švenčiausiame Sakramente.
“Jėzus laukia mūsų Švenčiausiame Sakramente” Šv. Jonas Paulius II.

Paroda

Raktažodžiai:

Molėtų parapijos namuose atidaryta tautodailininko Virgaudo Lyniko darbų paroda "Lietuviški kryžiai".
Paroda veiks iki liepos 12 d.

Vyskupijos vaikų stovykla

Liepos 10-14 dienomis Varkalėse vyks Kaišiadorių vyskupijos I Komunijos vaikų vasaros stovykla. Iš parapijos priima 6 vaikus (9-11 m.) ir 3 savanorius tarnystėms (nuo 16 m.). Pirmenybė dalyvauti stovykloje teikiama tiems vaikams, kurie šiemet priėmė I Komuniją ir toliau švenčia Atgailos ir Eucharistijos sakramentus. Stovyklos pradžia - liepos 10 d. 13 val., pabaiga liepos 14 d. 15 val. padėkos šv. Mišiomis (kviečiame tėvelius dalyvauti švenčiant Eucharistiją).

Tituliniai atlaidai

Liepos 2 d. 11 val. Molėtų bažnyčioje švęsime titulinius šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos atlaidus.
Po Eucharistijos šventimo Baltijos šalių jaunimo simfoninio orkestro "Baltosios naktys" ir Molėtų bažnyčios mišraus choro koncertas.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4