Šventojo Jono Pauliaus II metai

Raktažodžiai:

2020-ieji Lietuvoje paskelbti šventojo Jono Pauliaus II metais - pasaulis mini popiežiaus Jono Pauliaus II gimimo  100-ąsias metines. Filmas "Žemyno išvaduotojas. Jonas Paulius II  ir komunizmo žlugimas". Homilija, homilija 2,  pamokslas ir liudijimas.

Popiežiaus Pranciškaus laiškas visiems tikintiesiems gegužės mėnesiui

Raktažodžiai:

Brangūs broliai ir seserys, 

Artinasi gegužės mėnuo, kai Dievo tauta ypač uoliai reiškia savo meilę ir pamaldumą Mergelei Marijai. Šio mėnesio tradicija yra melstis Rožinio malda namie, šeimoje. Pandemijos apribojimai mus „privertė“ vertinti šį naminį aspektą taip pat dvasiniu požiūriu.

Filmas apie pal. Mykolą Giedraitį lenkų kalba

Raktažodžiai:

Džiugi naujiena visiems palaimintojo Mykolo bičiuliams! Šiandien lenkų televizija rodys filmo apie
pal. Mykolą Giedraitį I dalį (YuoTube), II dalį. (YuoTube)

Gegužės 4 d. 12 val. šv. Mišias, iš Videniškių bažnyčios, tansliavo Marijos radijas.

Pasikeitimai

Pirmosios Komunijos šventė ir Sutvirtinimo sakramento teikimas atkeliami iš gegužės mėnesio į birželio mėnesį. Kai žinosime tikslią datą, paskelbsime. I Komunijos vaiko šeimai ir sutvirtinamiesiems dera dalyvauti sekmadienio šv. Mišiose.

Lietuvos vyskupų konferencijos pranešimas

Raktažodžiai:

Dėl pamaldų ir sielovados tęsiantis karantinui

Atsižvelgiant į svarbų tikinčiųjų poreikį dalyvauti šv. Mišiose bei priimti sakramentus ir laikantis bendrų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų, skirtų visuomeninei veiklai karantino laikotarpiu, nuspręsta nuo balandžio 27 dienos taikyti šias normas:

Velykų rekolekcijos namie

Velykų rekolekcijos namie: I diena, II diena, III diena, IV diena, V diena, VI diena, VII diena, VIII diena.

Šv. Mišių transliacijos ir pasiūlymai namuose

Vilniaus arkivyskupijos parapijų. Pasiūlymai namuose

Surinkti turinį
web sprendimas c-4