Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidai

2015 m. lapkričio 15 d.
Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje sekmadienį šventėme Aušros Vartų Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidus. Iškilmė prasidėjo procesija bažnyčioje, šv. Mišių aukai vadovavo kunigas svečias prof. dr. Andrius Narbekovas.

Atlaidų homilijoje kun. A. Narbekovas kalbėjo apie Dievo Motinos Marijos istoriškumą, kuriame daug paradoksų. Pasak profesoriaus  dvasininko, Jos istoriškumas nepavaldus laikui, nes Dievo Motina Marija paslėpta nuo tų, kurie bando tyrinėti istoriją. Svečias dvasininkas pasidalino pamąstymais apie Dievo Motinos žemiškuosius palydovus - vargą ir kančią, Josios šviesa išreikštą žmogiškosios egzistencijos liūdesį ir užkoduotą krikščionio misiją. „Krikščionis tas, kuris ne tik meldžiasi už patekusįjį į bėdą, bet ir stengiasi kažką daryti, kad jam padėtų,“ - kalbėjo kun. A. Narbekovas. "Ši šventė dovanoja viltį ir ragina gyventi Dievo Motinos Marijos šviesoje," - pamokslą užbaigė svečias dvasininkas.

Molėtų parapijos informacija         

Linos Gaižutienės nuotraukos

Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidai
Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidai
Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidai
Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidai
Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidai
Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidai
Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidai
Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidai
Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidai
Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidai
Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidai
Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidai
web sprendimas c-4