Chorai

Molėtų parapijoje yra du - suaugusiųjų ir jaunimo - chorai, kuriems vadovauja vargonininkė Violeta Zutkuvienė.

Suaugusiųjų choras gieda sekmadieniais 11 val. šv. Mišiose, bei per didžiąsias šventes; jaunimo - sekmadieniais 9 val. šv. Mišiose.

web sprendimas c-4