Titulas

Molėtų parapijos šventieji globėjai yra Petras ir Povilas, nuo bažnyčiai suteikto šv. apaštalų Petro ir Povilo titulo.

Šv. Petras - apaštalas, popiežius ir kankinys. Pradžioje jis buvo Simonas, žvejys, kol Jėzus nepakvietė būti "žmonių žveju". Simoną Jėzus pavadino Petru (graikiškai "uola") ir paskyrė jį apaštalų vyresniuoju. Po Jėzaus mirties jis skleidė krikščionybę Jeruzalėje, Antiochijoje ir Romoje. Nerono įsakymu už tokią veiklą nukryžiuotas žemyn galva paties Nerono sode.

Šv. Petras vaizduojamas laikantis raktą (-us) nuo rojaus vartų.

Šv. Povilas (lotyniškas vardas Paulius "mažylis") nepažinojo Kristaus, bet įtikėjo po Jo mirties. Kai 36 m. imta persekioti krikščionis, jis įsijungė į jų persekiojimą, tačiau prie Damasko atsivertė ir ėmė skelbti Evangeliją. Rašė pamokslus ir laiškus bendruomenėms (Naujojo Testamento dalis). 67 m. nuteistas ir nukirsdintas.

Šv. Povilas vaizduojamas su kalaviju, kuris simbolizuoja aštrų Dievo Žodį.

web sprendimas c-4