Sausio 26 d.

Popiežius Pranciškus paskelbė apaštališkąjį laišką „Aperuit illis“ ir nurodė, kad kasmet visoje Bažnyčioje trečiasis eilinis liturginių metų sekmadienis būtų švenčiamas kaip Dievo Žodžio sekmadienis.
(daugiau informacijos rasite čia)

Šį sekmadienį Molėtų parapijos namuose po 11 val. šv. Mišių bus skaitoma visa Evangelija pagal Morkų.

Kviečiame visus norinčius skaityti, klausyti ir apmąstyti Šventąjį Raštą bei pabendrauti prie arbatos puodelio.

Komentarai

RU portretas

Sutvirtinamieji drauge skaitė Evangeliją

Sutvirtinamieji, vadovaujami tikybos mokytojos Danutės Pundienės, atsiliepė į popiežiaus Pranciškaus kvietimą švęsti Dievo Žodžio sekmadienį. Molėtų parapijos namuose buvo skaitoma Evangelija pagal Joną. Sutvirtinamiesiems tai buvo labai rimtas iššūkis ir pirma tokia galimybė skaityti drauge. Po to jaunimas dalijosi išgyventais jausmais bei patirtimi skaitant Dievo Žodį.

 

web sprendimas c-4