Molėtų parapijos "Caritas"

Molėtų parapijos Caritas susikūrė 1989 m. Pirmoji vadovė - sesuo Stasė Rokaitė. Vėliau ją pakeitė Alicija Žilinskienė, o nuo 2003 metų vadovauja gydytoja Aurelija Lukošienė. Šiuo metu Molėtų parapijos Caritas sudaro 15 narių.

Caritas narės lanko ligonius, padeda jiems pasiruošti Susitaikinimo ir Ligonių sakramentams, rūpinasi vienišais ir vargingai gyvenančiais žmonėmis. Taip pat Caritas narės aktyviai dalyvauja parapijiniame gyvenime: prisideda ruošiantis bažnytinėms šventėms, rengiant parodas ir organizuojant renginius parapijos namuose.

Atnaujinta 2012-06-05

web sprendimas c-4