Aptarnaujama Videniškių parapija

Videniškių šv. Lauryno parapijos bažnyčia

Pamaldos

Šeštadieniais

11.00 val. Švenčiausio Sakramento adoracija (gegužės - spalio mėn.)

11.30 val. Gailestingumo malda

11.50 val. Malda į palaimintąjį Teofilių Matulionį

12.00 val. Šventosios Mišios 

Sekmadieniais

11.20 val. Rožinio malda.

11.50 val. Malda į palaimintąjį Mykolą Giedraitį

12.00 val. Šventosios Mišios

Kiekvieno mėnesio 4 dieną prašydami palaimintojo Mykolo Giedraičio užtarimo
Eucharistiją švenčiame 12.00 val.

Kovo 28 d. Didysis Ketvirtadienis
Pamaldų nebus.
Šv. Mišios tik Molėtų bažnyčioje 18.00 val.

Kovo 29 d. Didysis Penktadienis
Viešpaties Jėzaus kančios ir mirties ant kryžiaus paminėjimas
Pamaldų pradžia 16.00 val.
Rinkliava Šventajai Žemei

Kovo 30 d. Didysis Šeštadienis
Šventoriuje bus kūrenamas laužas - galima pagarbiai sudeginti pasenusias devocionalijas.
Velyknakčio pamaldų pradžia 16.00 val.
Einant į pamaldas derėtų pasiimti žvakę ir indelį su vandeniu. 
Po pamaldų bus šventinami velykiniai valgiai.

Kovo 31 d. Šv. Velykos
Pamaldų pradžia 11.00 val.
_________________________________________________________________________

Videniškių šv. Lauryno parapijaįmonės kodas 191239370

Bažnyčios adresas: Šilelio g. 2, Videniškių k, Videniškių sen., LT-33293, Molėtų r. sav.
Parapijos namai - Klevų g. 1, Videniškių k., Videniškių sen., LT-33293, Molėtų r. sav.

Sąskaitos Nr. Swedbanke: LT 37 7300 0100 0255 1266

Parapijos namuose renkasi:

Choristai (vargonininkė Rytutė Paurienė, tel. Nr. 8 673 43089)
Caritas nariai (vadovė Danutė Matusevičienė, tel. Nr. 8 613 59520)
Gyvojo rožinio grupelė (vadovė Zosė Čereškienė, tel. Nr. 8 656 07843)

Parapiją aptarnauja Molėtų parapijos kunigai:

Klebonas mons. Kęstutis Kazlauskas
Šv. Jono Pauliaus II g. 3, Molėtai
Tel. Nr. 8 698 05130

Vikaras kun. Gintautas Antanas Jančiauskas
Šv. Jono Pauliaus II g. 2, Molėtai
Tel. Nr. 8 612 90781

 

web sprendimas c-4