Aptarnaujama Videniškių parapija

Videniškių šv. Lauryno parapijos bažnyčia

Pamaldos

Šeštadieniais

11.00 val. Švenčiausio Sakramento adoracija (gegužės - spalio mėn.)

11.30 val. Gailestingumo malda

11.50 val. Malda į palaimintąjį Teofilių Matulionį

12.00 val. Šventosios Mišios 

Sekmadieniais

11.20 val. Rožinio malda.

11.50 val. Malda į palaimintąjį Mykolą Giedraitį

12.00 val. Šventosios Mišios

Kiekvieno mėnesio 4 dieną prašydami palaimintojo Mykolo Giedraičio užtarimo
Eucharistiją švenčiame 12.00 val.

_________________________________________________________________________

Videniškių šv. Lauryno parapijaįmonės kodas 191239370

Bažnyčios adresas: Šilelio g. 2, Videniškių k, Videniškių sen., LT-33293, Molėtų r. sav.
Parapijos namai - Klevų g. 1, Videniškių k., Videniškių sen., LT-33293, Molėtų r. sav.

Sąskaitos Nr. Swedbanke: LT 37 7300 0100 0255 1266

Parapijos namuose renkasi:

Choristai (vargonininkė Rytutė Paurienė, tel. Nr. 8 673 43089)
Caritas nariai (vadovė Danutė Matusevičienė, tel. Nr. 8 613 59520)
Gyvojo rožinio grupelė (vadovė Zosė Čereškienė, tel. Nr. 8 656 07843)

Parapiją aptarnauja Molėtų parapijos kunigai:

Klebonas mons. Kęstutis Kazlauskas
Šv. Jono Pauliaus II g. 3, Molėtai
Tel. Nr. 8 698 05130

Vikaras kun. Gintautas Antanas Jančiauskas
Šv. Jono Pauliaus II g. 2, Molėtai
Tel. Nr. 8 612 90781

 

web sprendimas c-4