Aptarnaujama Stirnių parapija

Stirnių šv. Jono Krikštytojo Nukankinimo parapijos bažnyčia

Pamaldos vyksta sekmadieniais

13.30 val. šv. Mišios

(arba kaip paskelbta)

Gruodžio 24 d. šv. Kūčios
18.00 val. Piemenėlių šv. Mišios

Gruodžio 25 d. Kristaus Gimimas - šv. Kalėdos
Šv. Mišios 11.00 val.

Sausio 1 d. Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja
Šv. Mišios 13.30 val.

Sausio 6 d. Kristaus apsireiškimas (Trys Karaliai)
Šv. Mišios 13.30 val.

___________________________________________________________________________

Stirnių šv. Jono Krikštytojo Nukankinimo parapija, įmonės kodas 191239228

Bažnyčios adresas: Stirnių k. 6A, Mindūnų sen., LT-33206 Molėtų r. sav.

Sąskaitos Nr. Swedbanke: LT 37 7300 0100 0255 1114

Zakristijonas - Albertas Bimba, tel. 8 608 11896
Caritas grupės vadovė ir floristė - Virginija Cesiulienė, tel. 8 688 53949
Gyvojo Rožinio grupės vadovė - Nijolė Petrauskienė, tel. 8 620 14431

Parapiją aptarnauja Molėtų parapijos kunigai:

Klebonas mons. Kęstutis Kazlauskas
Šv. Jono Pauliaus II g. 3, Molėtai
Tel. Nr. 8 698 05130

Vikaras kun. Gintautas Antanas Jančiauskas
Šv. Jono Pauliaus II g. 2, Molėtai
Tel. Nr. 8 612 90781

web sprendimas c-4