Vilties Tiltas

"Vilties tiltas" - katalikių moterų organizacija, įteisinta pagal LR įstatymus ir veikianti Kaišiadorių vyskupo globoje, telkianti moteris, pasišventusias dirbti socialinį ir pastoracinį darbą.

"Vilties tiltas" vienija 14 narių. Nuo 2005 m. rugpjūčio mėn. "Vilties tilto" Molėtų skyriui vadovavo Edita Ivaškevičienė, nuo 2006 m. rugpjūčio mėn. - Virginija Šermukšnienė, nuo 2011 m. vasario mėn. - Nijolė Kurlavičienė. Nuo 2013 m. vasario mėn.  "Vilties tiltui" vadovauja Irena Kondelevskienė.

Atnaujinta 2013-02-18

„Vilties tilto“ ištakos ir veikla

Didžiausia vertybė žemėje - žmogaus ryšys su žmogumi. (A. de Sent-Egziuperi)

Prie Molėtų parapijos namų susibūrusios moterys rengė bendrystės vakarus garbaus amžiaus žmonėms, šv. Kūčių vakarienę Molėtų ligoninės slaugos skyriuje, kalėdinius susitikimus su globos klasių prie tuometinės specialiosios internatinės mokyklos vaikais, jaunimo šventų giesmių valandas slaugos skyriuje, sekmadienines popietes po šv. Mišių vienišiems seneliams, tradicines išvykas į Žolinės atlaidus Pivašiūnuose, išvykas į Molėtų dekanato ir kitas bažnyčias, vienuolynus, Kryžių kalną.

Nuo 1996 metų parapijos jaunimas, dalyvavęs stovyklėlėje „Kregždutė“, vėliau susibūrė į vaikų klubą „Atjauta“.

Klubo nariai vyko į Kaišiadorių vyskupijos  parapijų susitikimus, dalyvavo vyskupijos renginiuose, priėmė bendraamžius iš kitų parapijų.

1996 metais Kaišiadorių vyskupijos sielovados vadovė Birutė Grižienė pakvietė parapijos moteris burtis į „Vilties tilto“ skyrių (pagal Kaišiadorių vyskupijos ir Berlyno IN-Vija centro programą).

„Vilties tilto“ Molėtų skyriaus veikla domėjosi Birutė Grižienė, atvykusi kartu su Ursula Grzibek iš Berlyno IN-Vija centro.

Berlyne, IN-Vija centre vyko seminarai moterims, susitikimai su vietos bendruomene, kur visų 12 „Vilties tilto“ skyrių moterys pristatė savo veiklą. Molėtų skyriaus atstovė taipogi dalyvavo Berlyne vykusiame susitikime.

Kaišiadorių vyskupijoje reguliariai vyko seminarai, dalyvaujant „Vilties tilto“ vadovėms B. Grižienei ir U. Grzibek.

„Vilties tilto“ moterys aktyviai įsijungė į adventiniu laikotarpiu visoje Lietuvoje organizuojamą akciją „Padėk nelaimėje ir varge“ – rinko drabužius, negendančius maisto produktus. Nuolatos lankė vienišus žmones namuose ir ligoninės slaugos skyriuje, tvarkė apleistus kapus, dalyvavo parapijos bei vyskupijos renginiuose ir akcijose.

1999 metų gegužės mėnesį Molėtuose vyko dviejų dienų seminaras, kuriame buvo apžvelgta visos vyskupijos „Vilties tilto“ veikla. Dalyvavo visų 12 skyrių atstovai ir vadovai – B. Grižienė ir U. Grzibek. Pranešimą skaitė tuometinis rajono meras Valentinas Stundys.

Seminaro dalyvės aplankė Etnokosmologijos centrą, Observatoriją, kur naktį stebėjo žvaigždes, klausėsi etnologo Jono Vaiškūno paskaitos.

Seminaras baigėsi šv. Mišiomis Molėtų bažnyčioje.

Pasitinkant 2000 metų krikščionybės jubiliejų, buvo organizuojamas ciklas „100 paguodos ir vilties dienų“, kuris pasibaigė šv. Padėkos Mišiomis Naujųjų Metų naktį skambant Garbės Himnui.

2000-ieji metai buvo turtingi renginiais: vyko parodos, Vilniaus arkikatedroje buvo iškilmingai paminėtas klebono Viliaus Cukuro kunigystės 25-asis jubiliejus.

2000 metų liepos mėnesį „Vilties tilto“ vaikų klubo nariai vyko į Berlyno Jaunimo dienas. Berlyno Jėzaus Širdies parapijiečiai apgyvendino mūsų jaunimą šeimose, supažindino su Berlyno bei Potsdamo įžymybėmis.

2001 metų vasarą Berlyno Jėzaus Širdies parapijos jaunimas, lydimas Bernardo Schlosser, viešėjo Molėtų parapijoje.

2001 m. gruodžio 9 d. Molėtų parapijos „Vilties tilto“ moterys dalyvavo Lietuvos moterų 3-jame suvažiavime.

Pastaraisiais metais „Vilties tilto“ narės kartu su Caritas ir Gyvojo Rožinio narėmis rengia bažnytines šventes, lanko Molėtų ligoninės slaugos skyriaus ligonius, tvarko apleistus kapus, bažnyčios bei parapijos namų aplinką.

Parapijos informacija

web sprendimas c-4