Paremkite Molėtų parapiją skirdami 2% pajamų mokesčio

Tegul Tau, Dieve, patinka šiandienė mūsų auka!

Nuoširdžiai dėkojame visiems remiantiems Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo parapiją. Jūsų skirta finansinė 2 % gyventojų pajamų mokesčio (GPM) parama panaudojama įvairioms pastoracinėms reikmėms, bažnyčios darbams.

Kviečiame padėti parapijai vykdyti numatytus darbus, - iki 2 % savo pajamų mokesčio paskirti Molėtų parapijai.

Norintiems, perleisti 2 % GPM Molėtų parapijai, Jums reiktų užpildyti prašymą-formą FR0512. Šią, ranka pildomą, prašymo formą galite rasti Molėtų bažnyčioje ir klebonijoje.

Jūsų parama mus pasieks, jei pildydami FR0512 formą laikysitės šių reikalavimų:

• Forma pildoma tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis, ryškiai, vienos spalvos rašymo priemone;

• Užpildomi visi formos laukeliai, nurodant:

1-5. Asmens duomenys

6. Mokestinis laikotarpis: 10

7. Prašymo užpildymo data

8. Langelyje pažymėti "pirminė"

9. Langelyje: 1

Paramos gavėjo rekvizitai

10. Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 191239032

11. Paramos gavėjo pavadinimas: MOLĖTŲ ŠV. APAŠTALŲ PETRO IR POVILO PARAPIJA

12. Buveinės adresas: ŠV. JONO PAULIAUS II g. 1, LT-33100, MOLĖTAI

13-15. laukeliai nepildomi

16. Prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis: 2,00

• Prašymas turi būti pasirašytas

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą. Telaimina Jus Dievas!

web sprendimas c-4