Birželio 2 d.

Kartu su viso pasaulio tikinčiųjų bendruomenėmis Molėtų parapijos tikintieji kviečiami tuo pačiu metu jungtis į bendrą maldą, dalyvaujant vienos valandos trukmės Švč. Sakramento adoracijoje tema
"Vienas Viešpats, vienas tikėjimas".

Švč. Sakramento adoracijos Molėtų bažnyčioje pradžia 18 val.

web sprendimas c-4