Gyvojo Rožinio draugijos narių rekolekcijos

Kovo 21 d. Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centre vyks Gyvojo Rožinio draugijos narių gavėnios rekolekcijos tema "Palaimintasis Teofilius Matulionis - pavyzdys mūsų gyvenimui".

Rekolekcijų programa:

9.00 val. - dalyvių registracija katedroje
9.30 val. - Rožinio malda
10.00 val. - šv. Mišios
11.30 val. - Katechetikos centre vyks konferencija, kurią praves vyskupijos GRD dvasios tėvas
                 kun. A. Ananis
12.30 val. - pietų pertrauka
13.30 val. - antroji konferencijos dalis
14.30 val. - rekolekcijų pabaiga

web sprendimas c-4