Lapkričio 20 d.

Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje švęsime
Aušros Vartų Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidus. 
Eucharistinė procesija 10.30 val.

web sprendimas c-4