Spalio 7 d.

Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje vyks Gyvojo Rožinio draugijos Molėtų dekanato diena.

Programa:
16.25 val.  –  registracija Molėtų parapijos namuose

16.30 val. – Molėtų parapijos namų salėje paskaita „Palaimintojo Teofiliaus Matulionio pamaldumas Švč. Mergelei Marijai“. Katechezę ves kun. Gintas Petkevičius

17.10 val. – Molėtų bažnyčioje vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos koordinatorės Jolantos Celiešienės žodis

17.30 val. –  visuotinė Rožinio malda bažnyčioje

18.00 val. – šv. Mišios.  Mišias aukos Molėtų parapijos klebonas dek. mons. Kęstutis Kazlauskas, vikarai kun. Gintas Petkevičius, kun. Gintautas Antanas Jančiauskas,  homiliją sakys Gyvojo Rožinio draugijos dvasios tėvas Žaslių parapijos klebonas Algis Ananis

18.50 val. – agapė parapijos namuose.

Molėtų dekanas mons. Kęstutis Kazlauskas

Molėtų dekanato Gyvojo Rožinio draugijos
                                                                        koordinatorė Aušrinė Andreikėnienė 

 

web sprendimas c-4