Gailestingumo Motinos atlaidai

2011 m. lapkričio 20 d.
Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidai Molėtų bažnyčioje.
Ant Švč. Mergelės Marijos altoriaus buvo pakabintas votas - sidabrinė širdelė, kurią sesuo Celina Aldona Ona Umbrasaitė (EJK) paaukojo kaip padėkos ženklą Dievo Motinai už išklausytas maldas ir gautas malones.

Gailestingumo Motinos atlaidai
Gailestingumo Motinos atlaidai
Gailestingumo Motinos atlaidai
Gailestingumo Motinos atlaidai
Gailestingumo Motinos atlaidai
Gailestingumo Motinos atlaidai
Gailestingumo Motinos atlaidai
Gailestingumo Motinos atlaidai
Gailestingumo Motinos atlaidai

Komentarai

gabi31 portretas

Nuostabu...

Nuostabu...

web sprendimas c-4