Pradžia tarnystės

2011 m. spalio mėn.
Molėtų bažnyčioje dvasinę tarnystę Viešpačiui ir parapijai pradėjo vikaras Mindaugas Grenda.

Pradžia tarnystės
Pradžia tarnystės
Pradžia tarnystės
Pradžia tarnystės
Pradžia tarnystės
Pradžia tarnystės
web sprendimas c-4