Balandžio 4 d.

Raktažodžiai:

Balandžio 5 d. mūsų vikarui Povilui Tekoriui sukanka 30 metų. Sveikinimus šia intencija ir padėką Dievui bus galima išsakyti balandžio 4 d. vakarinėse šv. Mišiose.

Komentarai

AMI portretas

Nuoširdžiai

Nuoširdžiausi sveikinimai! Dievo palaimos!

svirdulys portretas

Sveikinu

Dėkui Dievui, kad tave pašaukė į šią nuostabią gyvenimo kelionę ir pašaukimą būti Jo įrankiu Jo vaikams. Te Dievas tave dar labiau stiprina savo artuma ir teatlygina už laisvą širdį, kurioje Jis daug nuveikia. 

web sprendimas c-4