Dievo nuojauta

Raktažodžiai:

Galbūt aš alkstu nežinomų dalykų!
Valery Larbaud

Gyvenkite pagaliau! Gyvenkite dėl paties gyvenimo. Negyvenkite šiaip sau. Gyvenimas prabėga veikiai. Neskubėkite gyvenimą atlikti kaip kokį eilinį reikalą. Gyvenimas trumpas. Įsigilinkite į save. Negyvenkite vien savaitgaliui. Kraukite kiekvieną šiandien į savo slaptąjį kluoną. Gyvenkite dėl kitų, bet jų neapgaudinėkite gražiais sentimentais. Gyvenkite ir patys dėl savęs, nes jeigu mylėdami kitus, bėgsite nuo savęs, jūs patys save apgaudinėsite. Mylėkite taip, kaip myli Dievas. Būkite gyvi. Tikrai gyvi. Mėgaukitės gyvenimu!

Gyvenkite viešumoje! Pajuskite gyvenimo skonį. Ką jūs manote apie pasaulio šviesą? Apie žemės druską? Evangelija labai nemėgsta netiesioginio apšvietimo. Žiburys degamas ne po saiku, bet žibintuve, kad šviestų visiems, kurie yra namuose. Nemanykite, jog turite švytėti pasaulio akyse. Būkite šviesūs savo vidiniame būste. Neieškokite šviesos aukštose viršukalnėse. Mūsų Dievas nėra Olimpo dievas. Jėzus yra širdies palaima. Saugokitės, kad jūsų šviesa nebūtų tamsybės. Žiūrėkite, kur dedate druską. Nemanykite, kad savo druskos žiupsnį turite berti visur ir niekur. Nebūkite prėski!

Gyvenkite liepsnodami! Trokškite Gyvojo Vandens. Jėzus ant kryžiaus iki paskutinio atodūsio jautė Gyvojo Vandens skonį savo burnoje. Tas, kuris pasakė: Kas gers to vandens, daugiau nebetrokš, šaukė: Trokštu! Dievo troškulys yra Gyvenimo troškulys.

Gyvenkite meile ir Gyvuoju Vandeniu! Samarietė sakė: Duok man gerti, duok man to Vandens, kad daugiau nebetrokščiau. Eikite prie Šaltinio. Kaskitės giliai. Gal poeto žodžiai padės jums nujausti Dievą, ir kartu su Valery Larbaud jūs tarsite: Galbūt aš alkstu nežinomų dalykų!

Pagal Pierre Talec "Ką mes tikime"

Komentarai

AMI portretas

Kaip?

"Žiburys degamas ne po saiku, bet žibintuve, kad šviestų visiems." Tada "Nemanykite, kad turite švytėti pasaulio akyse." Tada "Būkite šviesūs savo vidiniame būste" ir  dar "Saugokitės, kad jūsų šviesa nebūtų tamsybės."

Man galai nesueina..

RU portretas

Sakyčiau taip

Taip, kad šviestų visiems, bet čia dar nebuvo padėtas taškas. Taškas buvo padėtas po žodžių kurie yra namuose. Ką talpina žodis namuose? Gal tikėjimo namiškius, brolius ir seseris tikėjime? O pirmajame Jono laiške randu žodžius: Nemylėkite pasaulio, nei to, kas pasaulyje (1 Jn 2, 15).  Aiškumo dėlei, verta atsiversti ir toliau paskaityti, kas pareina iš pasaulio. Čia įvardijamas nuodėmingas pasaulis. Ir jeigu aš švytėsiu pasauliui, vadinasi, aš šviesiu tamsybei.

Laukiančioji portretas

Ieškau gyvenimo spinduliukų

Aš žinau ir tikiu, kad Gyvenimas ir yra Jėzus Kristus, todėl ir trokštu Jo paties. Ačiū ankščiau komentavusiajai už paaiškinimą apie tamsybes ir namiškius. Vadinasi, reikia ieškoti šviesos savo širdyje, o ne viršukalnėse ir pastebėti namiškių šviesos spinduliukus. Einu jų ieškoti ir rasti.

AMI portretas

ieškantiems

Žydų mokyklose vertinama ne už atsakymus, bet už klausimus:)

'Žinau' - 'tikiu' - 'trokštu'....tai kaip iš tiesų?

'Žinoti', tai jau ir ramybė, ko dar ieškoti?..:))

Laimutė portretas

Gyventi...

Gyvenimas - tai galimybė, pasinaudok ja.
Gyvenimas - tai grožis, žavėkis juo.
Gyvenimas - palaima, pajusk ją.
Gyvenimas - svajonė, įkūnyk ją.
Gyvenimas - tai iššūkis, priimk jį.
Gyvenimas - tikroji tavo pareiga, išpildyk ją.
Gyvenimas - lošimas, lošk.
Gyvenimas - tai turtas, neiššvaistyk jo!
Gyvenimas - tai nuosavybė, saugok ją.
Gyvenimas - tai meilė, pažink jos pilnatvę!
Gyvenimas - tai paslaptis, atskleisk ją.
Gyvenimas - tai priesaikas, įvykdyk jį!
Gyvenimas - tai ašarų pakalnė, iškęsk tai.
Gyvenimas - daina, dainuok ją iki galo.
Gyvenimas - kova, būk kovotoju!
Gyvenimas - bedugnė, ženk į ją be baimės.
Gyvenimas - sėkmė, pagauk tą akimirką.
Gyvenimas TOKS NUOSTABUS, nepražudyk!
Gyvenimas Tavo gyvenimas, kovok dėl jo!

MOTINA TERESĖ

web sprendimas c-4