Galimybės dvasiniam augimui Molėtų parapijoje

Praėjusį ketvirtadienį (birželio 2 d.) Parapijos namuose įvyko susitikimas, apie kurį buvome anksčiau skelbę svetainėje. Jo metu buvo pristatytos dvi programos, skirtos tikėjimo gilinimui ir dvasiniam augimui.

Sesuo Onutė (MVS) pristatė Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų ir tėvų Marijonų globojamą Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos veiklą, kurios tikslas yra dvasinis narių augimas per gilesnį Pal. J. Matulaičio dvasingumo pažinimą, sekimą jo pavyzdžiu, stengiantis savo aplinkoje ir visuomenėje nugalėti blogį gerumu (Vince Malum In Bono).

Pirmasis draugijos skyrius įsikūrė 2003 metais. Šiuo metu draugija vienija beveik 600 narių. Draugijos nariu gali būti kiekvienas praktikuojantis katalikas, norintis augti tikėjime ir puoselėti Pal. J. Matulaičio pažinimą. Draugijos nariai įsipareigoja kasdienei maldai, kartą per mėnesį rengia susitikimus dvasiniam augimui, o savo veiklą liudija gerais darbais savo gyvenamoje aplinkoje.

Iš Kaišiadorių atvykusi Fedorininų šeima pristatė net 163 pasaulio šalyse vedamą Alfa kursą. Tai yra 10 savaičių trunkantis kursas, įdomiai pristatantis krikščioniškąjį tikėjimą. Šio kurso metu paliečiamos tokios temos kaip: Kas yra Jėzus? Kodėl ir kaip turėčiau skaityti Bibliją? Kodėl ir kaip aš meldžiuosi?

Alfa kurso susitikimai vyksta vieną kartą per savaitę. Susitikimo metu kartu meldžiamasi, klausomasi mokymo, dalinamasi suneštinėmis vaišėmis ir diskutuojama. Svečiai apibūdino Alfą kursą kaip puikią galimybę gilesniam Šventojo Rašto pažinimui, dvasiniam augimui ir bendrystei.

Padėkojęs svečiams, kun. Povilas pakvietė parapijiečius ateinančią savaitę susirinkti Parapijos namuose ir aptarti pristatytų programų veiklos perspektyvas Molėtų parapijoje:

Birželio 8 d. (trečiadienį) po vakarinių šv. Mišių (19.45) - dėl Pal. J. Matulaičio draugijos veiklos.
Birželio 9 d. (ketvirtadienį) po vakarinių šv. Mišių (19.45) - dėl Alfa kurso rengimo.

Kviečiame visus drąsiai jungtis į dvasingumo paieškas.

Komentarai

mm portretas

Labai

Labai ačiū, Rosita! Man kaip nebuvusiai (bet susidomėjusiai:)) labai norėjosi gauti normalią informaciją apie tai, kas ten vyko ir kas planuoja vykti... Va dabar jau galvoju, gal norėti ir man prisijungti... :) Žiūrėsim.

Karolism portretas

Tikriausiai

Taip, ačiū. :) Aš tai tikriausiai dalyvausiu :)

web sprendimas c-4