Kunigo Česlovo Kavaliausko malda

Raktažodžiai:

Skaitydami Šventąjį Raštą - Naująjį Testamentą, turbūt nė nesusimąstome, kad šias Dievo dovanas į lietuvių kalbą išvertė kunigas Česlovas Kavaliauskas, miręs prieš 13 metų.
Vytauto Didžiojo universitete studijavau Katalikų teologijos fakultete. Atmintin įstrigo kunigo paskaita, jog mes turime galvoti ne kas mes esame, o kuo turime būti. O turime būti gerais Dievo partneriais. Sužinojusi, jog Česlovas Kavaliauskas darbuojasi mano tėvo gimtinėje Žaslių parapijoje, nuėjau jo aplankyti ir nunešiau medaus. Medus buvo pokalbio pradžia, bet tąkart mūsų pokalbis neužsitęsė, mat kunigas laukė svečių.

Nedrąsiai nuvykau dar kartą. Mane viliojo teologijos klodų gelmės, mąsčiau apie perskaitytą knygą "Kristaus kančia". Norėjau pasimelsti, pasivaikščioti...
Mane nustebino kunigas, žiemos vidury pravėręs langą ir sušukęs: "Ar pas mane užeisite?" Nuo tada mes tapome draugais. Taip, teologijos studentė ir senas išmintingas kunigas.
Kunigą perkėlė į Kaišiadoris, kur gyvenau ir aš. Jei, pasinėrusi į studijas, neaplankydavau jo, skambindavo. Taip aš tapau kunigo mokine, jo nuvargusių, nuo cukraligės žaizdotų kojų tvarstytoja, jo bendraminte, jo asmeninių paskaitų man klausytoja.

Kokia buvo kunigo malda?..
Jo malda - tai paliegęs kūnas,
Jo malda - išminties dovana,
Jo malda - neišsenkąs "cinkelis",
Jo malda - nesaldi kava,
Jo malda - giluminė neturto prasmė,
Jo malda - žmogiškos akys,
Jo malda - beribė meilė,
Jo malda - išminties paieška,
Jo malda - vilties turėjimas,
Jo malda - nusižeminimo galybė,
Jo malda - rožinio paslaptis,
Jo malda - Jo Šventasis Raštas,
Jo malda - žmogiškoji meilė,
Jo malda - išverstas Žodis tau ir man...
Jo malda - ledinukai ant kapo,
Jo malda - rankraščių raštai,
Jo malda - dvasios kupina,
Jo malda - ašaros akyse...

Kunigo Česlovo Kavaliausko malda - tai nuolatinis Švento Rašto skaitymas - 5 skyriai Senojo Testamento, 10 skyrių Naujojo Testamento kas dieną. Žodžio nešiojimas, mąstymas, begalinis mokslo žinių vertinimas bei skleidimas. Mes skaitėme Naująjį Testamentą graikiškai, Tomą Akvinietį - lotyniškai ir tai vis buvo kunigo malda, kurios negaliu pamiršti.
Maldos su Šventuoju Raštu, nesibaigiančių studijų, žmogiškumo maldos gyvenime, begalinės neišsakomos maldos mane išmokė mano mokytojas - kunigas Česlovas.
Ir dabar, kai nuvažiuoju į Vievį aplankyti jo kapo, visada kunigui Česlovui dovanoju jo pamėgtą graikiškąjį "Tėve mūsų".
2008 metais išleista Antano Buračo, Agniaus Urbonavičiaus ir mano ruošta knyga "Teologas. Jo siekiai ir ieškojimai" - tai mano malda, mano brangus gyvenimo mokytojau, kunige Česlovai...

Jurgita Fedorinienė

Komentarai

mm portretas

Gyvenimas

Kunigo Česlovo malda - tai jo darbai. Jo malda - tai gyvenimas. Kaip gražu. Spėju, jis buvo labai geras Dievo partneris... :)

web sprendimas c-4