XII-asis sakralinės muzikos festivalis

XII-asis sakralinės muzikos festivalis „Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis“
Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje

FESTIVALIO PROGRAMA

Lapkričio 24 d. 12 val.

Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios mišraus choro, vadovaujamo Violetos Zutkuvienės,
20 metų sukakties jubiliejinis koncertas
Dalyvauja Molėtų kultūros centro mišrus vokalinis ansamblis „A CAPPELLA“ (vad. V. Zutkuvienė)
M. Deksnys (klarnetas)
A. Girnienė (smuikas)
Koncertmeisterės L. Aganauskienė ir A. Grigonienė

Gruodžio 8 d. 12 val.

Marius Deksnys (klarnetas)
Koncertmeisterė Aušra Grigonienė

Gruodžio 22 d. 12 val.

Ansamblio "Trio de Vilna" koncertas

Zbignev Levicki (smuikas)
Žibutė Valkaitytė (fleita)
Andžej Pilecki (spinetas, vargonai)

Gruodžio 29 d. 12 val.

Aleksandr Isakov (vargonai)

 

Komentarai

mm portretas

O žiemą

O žiemą dar nebuvo... :)

web sprendimas c-4