2015 m. liepos 4 d.
Piligriminė kelionė dviračiais į Videniškių parapiją.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2015m. birželio 28 d.
Iškilmingai minėjome titulinius šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaidus.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2015 m. birželio 18 d.
Parapijos namuose atidaryta bažnyčios patarnautojo Antano Žukausko darbų paroda
"Darbai darbeliai".

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2015 m. birželio 21 d. 
Rytines šv. Mišias aukojo naujai paskirtas vikaras kun. Algirdas Akelaitis.

2015 m. birželio 15 d.
Palydėjome kun. Egidijų Kazlauską į naujai paskirtą Šešuolių, Šešuolėlių ir Zibalų klebono tarnystę.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos
 

2015 m. gegužės 27 d.
Šv. Mišių auka prašant Dievo palaimos Molėtų gimnazijos abiturientams.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2015 m. balandžio 26 d.
Parapijos namuose atidaryta Juozapo Miliūno pastelės darbų paroda.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2015 m. balandžio 25 d.
Parapijos namuose atidaryta Molėtų rajono moksleivių ir mokytojų kūrybinių darbų paroda
"Po Kūrėjo delnu".

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2015 m. balandžio 12 d.
Kaišiadorių katedroje iškilmingai pašventinta Dievo Gailestingumo koplyčia.
Skaityti daugiau...

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2015 m. balandžio 16 d.
Šv. Mišios už naujai išrinktus rajono savivaldybės tarybos narius ir rajono merą.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

web sprendimas c-4