Balandžio 16 d.

17 val. Susitaikinimo pamaldos

18 val. Gailestingumo Mišios

Minime Jono Pauliaus II mirties metines

Balandžio 2 dieną minime šeštąsias Jono Pauliaus II mirties metines.

Balandžio 4 d.

Raktažodžiai:

Balandžio 5 d. mūsų vikarui Povilui Tekoriui sukanka 30 metų. Sveikinimus šia intencija ir padėką Dievui bus galima išsakyti balandžio 4 d. vakarinėse šv. Mišiose.

Kristaus paklusnumas (I)

Raktažodžiai:

Palyginti paprasta atskleisti krikščioniškojo paklusnumo paslaptį ir kilmę. Užtenka pažiūrėti, kokia paklusnumo samprata remdamasis Šventasis Raštas pavadino Jėzų "paklusniu". Beregint pastebime, jog tikras krikščioniškojo paklusnumo pagrindas yra ne paklusnumo idėja, bet paklusnumo aktas.

Balandžio 3 d.

Raktažodžiai:

Balandžio 3 d. 11 val. šv. Mišiose kviečiame jungtis bendroje maldoje, prašant gausios Dievo palaimos mūsų klebonui Kęstučiui Kazlauskui, minint Jo 50 metų sukaktį.

Molėtuose "Kelionė su Bernardinai.lt"

Džiaugiamės, kad Molėtuose jau galime įsigyti naujausią žurnalo "Kelionė su Bernardinai.lt" numerį.
Jį rasite Molėtų bažnyčioje ant spaudos stalelio. Žurnalo kaina 10 lt.

Kovo 20 d.

Raktažodžiai:

Molėtų bažnyčioje ateinantį sekmadienį (kovo 20 d.) 11 val. šv. Mišios bus aukojamos už visus nukentėjusius nuo žemės drebėjimo ir cunamio Japonijoje.

Kryžius - Dievo matmuo žemėje

Raktažodžiai:

Kryžius yra krikščionybės žymė. Krikščionis yra tas, kuris daro kryžiaus ženklą. Tai nėra tik formalus ženklas. Tai žiauri realybė. Tikėjimas yra prikaltas prie kryžiaus. Tikėjimas yra tvirtas dėl to, kad kryžius stovi tvirtai. Ir kryžius stovi tik dėl to, kad Dievas yra prisikėlęs. Kryžius neturėtų jokios prasmės, jeigu jis būtų mirusio Dievo kryžius. Kryžius nėra katafalkas. Prisikėlimas yra kryžiaus, to gyvybės medžio, Dievo pažinimo medžio, vaisius. Tik per kryžių mes galime pažinti Dievą iki galo, sužinoti, iki kur Dievas eina: iki Prisikėlimo. Kryžiaus ir Prisikėlimo išskirti negalima.

Kovo 13 d.

Raktažodžiai:

Parapijos namuose atidaryta kunigo Petro Markevičiaus (1912-1987) tapybos darbų paroda.
Kviečiame aplankyti.

Peržiūrėti savo gyvenimą Dievo akivaizdoje

Prieš pradedant sąžinės tyrimą, reikia kiek įmanoma aiškiau suvokti, jog esame Dievo akivaizdoje, kad Jis į mus žiūri ir mus myli. Dar nepradėjus galvoti apie save, reikia jausti ir žinoti, kad Dievas mus stebi, ir pratintis žiūrėti į save taip, kaip Dievas mus mato ir mūsų nori.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4