Vasario 2 d.

Kristaus Paaukojimo šventė (Grabnyčios)
Šv. Mišios 9 val. ir 11 val.

Šią dieną šventinamos žvakės.

Sausio 26 d.

Popiežius Pranciškus paskelbė apaštališkąjį laišką „Aperuit illis“ ir nurodė, kad kasmet visoje Bažnyčioje trečiasis eilinis liturginių metų sekmadienis būtų švenčiamas kaip Dievo Žodžio sekmadienis.
(daugiau informacijos rasite čia)

Šį sekmadienį Molėtų parapijos namuose po 11 val. šv. Mišių bus skaitoma visa Evangelija pagal Morkų.

Kviečiame visus norinčius skaityti, klausyti ir apmąstyti Šventąjį Raštą bei pabendrauti prie arbatos puodelio.

Sausio 6 d.

Raktažodžiai:

Trys Karaliai - Viešpaties Apsireiškimo iškilmė

Šv. Mišios 10 val. ir 18 val.

Sausio 5 d.

Raktažodžiai:

Molėtų bažnyčioje koncertuos Judita Leitaitė, smuikininkė Paulina Daukšytė ir pianistas Jurijus Suchanovas.

Pradžia 12 val.

Sausio 1 d.

Minėsime Švč. Mergelės Marijos Dievo Gimdytojos dieną ir melsime Dievo palaimos
Naujiesiems 2020 metams.

Šv. Mišios 10 val. ir 18 val.

Gruodžio 31 d.

Raktažodžiai:

Padėkos šv. Mišios (18 val.) už praėjusius 2019 metus.

Kalėdų laiko pamaldos

Gruodžio 24 d. (antradienis) Kūčios
21 val. Piemenėlių šv. Mišios

Gruodžio 25 d. (trečiadienis) Kristaus gimimas - Šv. Kalėdos
9 val. Kalėdų ryto šv. Mišios

Gruodžio 26 d. (ketvirtadienis) Šv. Kalėdų antroji diena
10 val. ir 18 val. šv. Mišios

Gruodžio 29 d. (sekmadienis) Šventoji šeima
9 val. ir 11 val. šv. Mišios

Gruodžio 21 d.

Molėtų bažnyčioje švęsime susitaikinimo pamaldas.

17 val. Adventinė Išpažintis
18 val. šv. Mišios

Gruodžio 15 d.

Raktažodžiai:

Molėtų parapijos namuose 12.15 val. (po šv. Mišių) bus atidaryta dailininkės
Giedrės Bulotaitės-Jurkūnienės akvarelės paroda „Žemaičių žemė“.

Paroda veiks iki sausio 30 dienos.

Gruodžio 14 d.

Molėtų bažnyčioje ir parapijos namuose vyks Molėtų dekanato Gyvojo Rožinio ir Caritas narių kolekcijos.

10 val. šv. Mišios. Po šv. Mišių parapijos namuose vyks konferencija - paskaitą skaitys
Vilniaus (Kalvarijos) šv. Kryžiaus atradimo parapijos rezidentas kun. Mykolas Sotničenka.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4