Kviečiame į atlaidus

Rugpjūčio 12 d. 12 val. švęsime šv. Lauryno atlaidus Videniškiuose. Šv. Eucharistijai vadovaus kunigas Mykolas Sotničenka.

Kviečiame į piligrimystę

Raktažodžiai:

Liepos 29 d. organizuojama piligrimystė pėsčiomis nuo Mindūnų į Rudesos koplyčią ~ 5 km. Piligrimystei išvykstama nuo Molėtų parapijos namų 13.30 val. Rudesos koplyčioje švęsime šv. Eucharistiją ir adoracijoje pagarbinsim Viešpatį švč. Sakramente. Po maldos vyks suneštinė agapė - vaišės šventoriuje. Jei turite ūpo ir sveikatos, kviečiame keliauti kartu.

Kvietimas vykti į Pivašiūnus

Rugpjūčio 22 d. (trečiadienis) - Gyvojo Rožinio draugijos diena Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) atlaiduose Pivašiūnuose. Melsimės už Popiežių Pranciškų ir jo apaštalinę kelionę į Lietuvą ir minėsime Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Nuliūdusiųjų Paguodos paveikslo vainikavimo 30-metį.

Paroda

Raktažodžiai:

Liepos 8 d. parapijos namuose atidaroma respublikinės tradicinio siuvinėjimo stovyklos
"Žaliasis laumžirgis" darbų paroda.

Liepos 1 d.

Švęsime titulinius šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaidus (11 val.).
Šv. Mišias aukos kunigas, pedagogas, žurnalistas, lakūnas, Lietuvos karinių oro pajėgų kapelionas
plk. ltn. Virginijus Veilentas. 

Birželio 17 d.

Molėtų bažnyčioje vyks XVII-ojo sakralinės muzikos festivalio "Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis" atidarymo koncertas.

Pradžia 12 val.

Šeimų ir jaunimo vakaras su Teofiliumi

Birželio 17 d. kartu su Palaimintuoju Teofiliumi šlovinkime Viešpatį, bendraukime ir vaišinkimės.

16.30 val. Švč. Sakramento adoracija ir šeimų ir jaunimo šlovinimas Kaišiadorių katedroje
18 val. Šv. Eucharistijos šventimas
19.30 val. Agapė ir bendrystė Sielovados centro III aukšto salėje

Laukiame jūsų registracijos elektroniniu paštu: seimos.c@ks.lcn.lt

Birželio 10 d.

Švęsime šv. Antano atlaidus (11 val.). 
Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas teiks Sutvirtinimo sakramentą ir pašventins atnaujintą Molėtų bažnyčios centrinį altorių. 

Kvietimas vykti į susitikimą su popiežiumi

Raktažodžiai:

2018 m. rugsėjo 22-23 dienomis Lietuvoje lankysis Šventasis Tėvas Pranciškus!

Popiežius susitiks su Lietuvos tikinčiųjų bendruomene, jaunimu, dvasininkais, neįgaliaisiais, vienuolėmis ir vienuoliais, tremtiniais ir politiniais kaliniais bei išgyvenusiais Holokaustą žmonėmis. Dvi dienas truksiančio vizito Lietuvoje metu Popiežius aplankys Vilnių ir Kauną.

Gegužės 12 d.

Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje vyks Molėtų dekanato Gyvojo Rožinio draugijos dekanato diena.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4