"Kelionė su Bernardinai.lt"

Naujausias išmintingo ir gražaus žurnalo "Kelionė su Bernardinai.lt" numeris jau yra Molėtų bažnyčioje ant spaudos stalelio. Naują žurnalą galite pasklaidyti čia.

Maironiui - 150

Raktažodžiai:

Ateinatį sekmadienį (lapkričio 18 d.) po 11 val. šv. Mišių Molėtų bažnyčioje vyks Jono Mačiulio-Maironio 150-ųjų gimimo metinių minėjimas.

Kviečiame pasiklausyti poeto eilių, giesmių bei aplankyti šia proga surengtą piešinių parodą.

Lapkričio 18 d.

Raktažodžiai:

Molėtų bažnyčioje švęsime Aušros Vartų Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidus.

Atlaiduose svečiuosis ir pamokslą sakys diak. Tadas Piktelis (11 val.).

Lapkričio 11 d.

Raktažodžiai:

Religinės muzikos valanda Molėtų bažnyčioje.

Lapkričio 2 d.

Raktažodžiai:

Mirusiųjų pagerbimo dieną šv. Mišios aukojamos 9, 11 ir 18 val.

16 val. melsimės už mirusius naujosiose Molėtų kapinėse.

Kapų žvakės šventinamos po šv. Mišių.

Lapkričio 1 d.

Raktažodžiai:

Visų Šventųjų dieną šv. Mišios aukojamos 9, 11 ir 18 val.

17 val. procesija eis iš bažnyčios į senąsias kapines.
Turėkite procesijos žvakę.

Kapų žvakės šventinamos po šv. Mišių.

Spalio 28 d.

Raktažodžiai:

Molėtų bažnyčioje (po 11 val. šv. Mišių) Jurgio Baltrušaičio poeziją skaitys Dalia Kotryna Žalėnaitė,
savo kūrybos kompozicijas gitara atliks Arūnas Mirinavičius.

Spalio 21 d.

Raktažodžiai:

Parapijos namuose įvyks susitikimas su aktore Doloresa Kazragyte.

Pradžia 13.30 val.

Spalio 18 d.

Raktažodžiai:

Lietuvoje lankysis ir koncertuos vienas seniausių Danijos mėgėjų chorų - Frederiksbergo mišrus kamerinis choras, teikiantis pirmenybę klasikinei muzikai nuo renesanso iki šių laikų.
Lietuvoje šis choras surengs tris koncertus - vieną iš jų turėsime galimybę išgirsti
Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje.

Choro vadovas ir dirigentas Adamas Faberis.

Koncerto pradžia 18.30 val.

Keičiasi pamaldų laikas

Raktažodžiai:

Nuo spalio 1 d. vakarinės šv. Mišios 18 val.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4