Sausio 13 d.

Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje po šv. Mišių (18 val.) vyks
Molėtų menų mokyklos koncertas, skirtas Laisvės gynėjų dienai paminėti.

Sausio 9 d.

Raktažodžiai:

Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje 10.30 val. šv. Mišiose giedos Lietuvos mokslų akademijos choras.
Choro meno vadovė ir dirigentė Judita Taučaitė
Chormeisterė ir koncertmeisterė Greta Balzaravičiūtė

Sausio 4 d.

Raktažodžiai:

Kviečiame Molėtų parapijos tikinčiuosius į Sinodinio kelio susitikimą, kuris vyks parapijos namuose
po šv. Mišių. 
Susitikimo metu bus aptariamos šios temos:
1. Ką man reiškia šis sinodinis kelias Bažnyčioje ir kokie lūkesčiai šiai kelionei? Su kuo aš keliauju?
2. Kokie žmonės mano parapijoje yra reikalingi rūpesčio? Kas mano parapijoje yra paribio žmonės? Kaip juos pasieksiu?

Susitikimo moderatorės:
Vilma Židonienė tel.: 8 612 61817
Vilma Kazakevičienė tel.: 8 656 48140

Sausio 2 d.

Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sakys pamokslą per rytines šv. Mišias (8.30) ir aukos šv. Mišias (10.30 val.).
Vyskupas pristatys 2022 metų katalikišką kalendorių "Šventumo keliu".

Gruodžio 31 d.

Raktažodžiai:

Padėkos šv. Mišios už 2021metus (18 val.).

Pamaldų laikas per Kalėdų šventes

Gruodžio 24 d. Kūčios
Piemenėlių šv. Mišios 21.00 val.

Gruodžio 25 d. Kristaus gimimas - Kalėdos
Šv. Mišios 9.00 val. ir 18.00 val.

Gruodžio 26 d. Šventosios Šeimos iškilmė
Šv. Mišios 8.30 val. ir 10.30 val.

Sausio 1 d. Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja
Šv. Mišios 10.00 val. ir 18.00val.

Sausio 6 d. Kristaus Apsireiškimas (Trys Karaliai)
Šv. Mišios 10.00 val. ir 18.00 val.

Gruodžio 19 d.

Raktažodžiai:

Kviečiame Molėtų parapijos tikinčiuosius į Sinodinio kelio susitikimą, kuris vyks parapijos namuose po šv. Mišių (9.30 val. ir 11.30 val.).
Pirmoji susitikimo tema "Kelionės bendrakeleiviai" - kai sakome "mūsų Bažnyčia", ką jai priskiriame? Kas kviečia mus keliauti drauge?

Dėl informacijos galite pasiteirauti telefonu:
Vilma Židonienė tel.: 8 612 61817
Vilma Kazakevičienė tel.: 8 656 48140

Gruodžio 18 d.

Molėtų bažnyčioje vyks advento rekolekcijos.
17.00 val. susitaikymo pamaldos
18.00 val. šv. Mišios

Gerumas mus vienija

Molėtų parapijos Caritas kviečia prisidėti prie tradicine tapusios Lietuvos Caritas organizuojamos vargstančiųjų paramos akcijos "Gerumas mus vienija" Iki pat šv. Kalėdų Molėtų bažnyčioje, prieš ir po šv. Mišių, budės Caritas moterys ir priims Jūsų piniginę auką bei įteiks Jums simbolinę Caritas žvakutę, kaip pagalbos vienas kitam simbolį.

Gruodžio 4 d.

Raktažodžiai:

Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje po vakarinių šv. Mšių (19 val.) vyks ortodoksų bažnytinės muzikos koncertas "Dangaus galybės". Kūrinius atliks mišrus jaunimo choras EXAUDI.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4